Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är allt avfall som är restprodukter från någon form av tillverkning. Till verksamhetsavfall räknas även emballage och liknande som uppstår på grund av verksamhet.

Du som levererar verksamhetsavfall till Långtå måste registrera det i receptionen. I förekommande fall måste du även fylla i blanketten "Avfallsbeskrivning grundläggande karaktärisering", som du kan ladda ner här. Pdf, 207.8 kB.

 Nytt betalsystem för verksamheter och företag 

Helautomatisk hantering
Företagare som besöker Långtås återvinningscentral har hittills betalat sina besök antingen via abonnemang eller anmälan i receptionen. Det kommer vi nu att ändra på, i och med att vi från 1 januari 2022 automatiserar vårt betalningssystem. Det innebär att du som besöker återvinningscentralen i en företagsbil automatiskt blir registrerad med hjälp av en sensor som läser av registreringsnumret på företagsbilen.

Samma avgift varje gång
Varje besök du gör på återvinningscentralen kostar från 1 januari 100 kronor exklusive moms. Detta gäller oavsett vilken sorts avfall du har med dig och hur mycket. Nytt är också att du framöver får din faktura som en samlingsfaktura månadsvis från Svea Ekonomi, inte som tidigare från oss på Söderhamn Nära.

Besök oss i rätt bil som privatperson
När du kommer till återvinningscentralen som privatperson är det viktigt att du inte gör det i en last- eller skåpbil som är registrerad på företaget – då får företaget betala för besöket.

Frågor och svar om det nya betalsystemet

Vilka fordon debiteras?
Företagsregistrerade last- och skåpbilar.

Hur fungerar debiteringen?
Vid infarten till återvinningscentralen läser en sensor av främre nummerskylten på fordonet. Informationen skickas till Svea Ekonomi som skickar en samlingsfaktura månadsvis till ditt företag eller din verksamhet för de besök ni gjort.

Vilka uppgifter kommer att finnas på fakturan?
Fakturan kommer att specificera registreringsnummer, datum och klockslag för besöket/besöken samt fordonens ägare – organisationens namn.
Varje natt matchas de registrerade besöken mot ägaruppgifter i Transportstyrelsens fordonsregister för aktuellt datum.

Vad baseras avgiften 100 kr exklusive moms på?
Avgiften ska bland annat täcka hanteringskostnaderna för verksamhetsavfallet, samt drift och underhåll av återvinningscentralen.

Kostar det för företag och verksamheter att lämna alla typer av avfall vid Långtå återvinningscentral?
Ja, ditt avfall räknas som verksamhetsavfall oavsett vad du lämnar.

Behöver jag redovisa vilka sorters avfall jag tänker lämna?
Nej, men du behöver förstås fortfarande sortera ditt avfall rätt.

Debiteras även tjänste-, personal- och leasingbilar?
Nej, inte om tjänste-, personal- eller leasingbilen är registrerad som personbil.

Debiteras jag om jag kör min företagsregistrerade skåp- eller lastbil privat till återvinningscentralen?
Ja, systemet kan inte skilja på privata ärenden och företagsärenden.

Debiteras uthyrningsföretaget om jag till exempel hyr en skåpbil och kör in med den?
Nej, företaget du hyr bilen av debiteras inte för ditt besök.

Om jag har glömt att lämna något när jag kör ut från återvinningscentralen debiteras jag dubbelt om jag måste köra in igen?
Nej, du kan köra in och lämna det du glömt inom en timme från att fordonet registrerats på återvinningscentralen utan att du blir debiterad igen.

Vad för slags avfall får jag lämna på återvinningscentralen?
De olika avfallsslag vi tar emot hittar du på skissen här.

Vilka öppettider gäller?
Här hittar du våra öppettider.

Om jag har frågor om min faktura, vart vänder jag mig då?
Kontakta Svea Ekonomi som ansvarar för våra fakturor när det gäller besöksavgift för verksamhetsbesök. Kontaktuppgifter kommer att finnas på fakturan.

Har du andra frågor eller synpunkter du vill framföra till oss?
Då är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Avfall från större verksamheter

Regler för invägning av avfall på Långtå avfallsanläggning
 
Avfall direkt till deponi ska alltid registreras såsom:
•utsorterad deponirest
•schaktmassor (ej godkända som täckmassor)
•slam
•torrt övrigt material
•asbest
•eternit
•vägunderhåll/konstruktionsmaterial

Register förs med bl a  uppgifter om det deponerade avfallets egenskaper, ursprung och avfallsproducentens identitet.
 
Avfall som deponeras ska dessutom ha genomgått en grundläggande karakterisering.

Avfallsproducenten ansvarar för karakteriseringen och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta.
  
Innan avfall tas emot för deponering ska verksamhetsutövaren för deponin (alltså vi på Långtå) kontrollera de handlingar som rör avfallet, såsom den grundläggande karakteriseringen.

Verksamhetsutövaren (vi) för deponin ska okulärbesiktiga (titta på) avfallet vid ankomst till Långtå samt vid avlastning. Detta betyder att avfall till deponi endast kan vägas in under dagtid när receptionen är bemannad.
  
Avfallstransporter direkt till deponi ska alltid åtföljas av ett PDF-dokument som innehåller en karaktärisering av avfallet. 

Utan korrekt ifyllt dokument för karaktärisering kommer inte transportören att få köra in med avfallet på området.

Avfall från mindre verksamheter

Alla verksamheter är skyldiga att ha ett abonnemang för hushållsavfall. Som hushållsavfall räknas avfall från personalmatsalar, men också städsopor och annat hushållsliknande avfall.

De flesta verksamheter slänger även kontorspapper, wellpapp samt förpackningar av metall, glas och plast. Du kan med fördel använda dig av verksamhetsnära källsortering av dessa fraktioner. Då förser vi dig med extra kärl för de fraktioner du vill sortera ut. Vi kommer även regelbundet och tömmer dem.

Sophämtningen blir i regel billigare om du sorterar avfallet än om du lämnar allt i blandad fraktion.
Vi räknar ut kostnaden för dig om du kontaktar Långtå tel. 0270-751 43.

Grovavfall från verksamheter

Grovavfall är sådant som du inte ska slänga i ditt eget avfallskärl. Det ska transporeras till Långtå återvinningscentral för sortering och återvinning.

Till grovavfall räknas sådant som uppstår i samband med din verksamhet. Även sådant som inte är att betraktas som verksamhetsavfall, som till exempel glas, porslin, bestick och keramik, samt farligt avfall är grovavfall.

Du kan läsa mer om grovavfall i Sorteringsguiden.

Farligt avfall och elavfall

Endast mindre mängder farligt avfall från verksamheter kan lämnas på Långtå återvinningscentral. Allt avfall skall då vägas in och faktureras. Även elavfall räknas som farligt avfall. Där skall det avfall som har producentansvar hanteras efter producenternas regler.
Du kan läsa mer om farligt avfall och elavfall i Sorteringsguiden.

Slamtömning

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC.
Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-62 21 60.

Till toppen