Lagar, regler och rapporter

För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla kommunens förskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan, benämns här kretsloppsplan.

Kretsloppsplanen ska tydliggöra hur kommunen arbetar avfallsförebyggande och för en hållbar avfallshantering. Planen fastställs av Söderhamns kommunfullmäktige och aktuell kretsloppsplan finns för perioden 2021-2025.

Är du intresserad av att läsa mer om Kretsloppsplanen och föreskrifter kan du klicka på länkarna nedan:

Rapporter Långtå avfallsanläggning:

Miljörapport för Långtå avfallsanläggning 2023 Pdf, 2 MB.