Långtå återvinningscentral

Långtå är Söderhamns avfallsanläggning och återvinningscentral. Här kan du kostnadsfritt lämna alla typer av hushållsproducerat grovavfall, farligt avfall, elavfall, återvinningsmaterial samt bygg- och rivningsavfall.

I begreppet hushållsproducerat avfall räknas inte avfall som tillhör en byggnadskonstruktion som exempelvis värmepumpar, pannor, asbest- och eternitavfall.

Allt hushållsproducerat grovavfall, farligt avfall, elavfall samt källsorterat avfall kan lämnas på Långtå återvinningscentral. Vid byggnaden för farligt avfall finns det personal som kan svara på frågor gällande sorteringen på centralen.

Vi har infört nya fraktioner för att böcker, planglas, gips och hårdplast enkelt ska kunna sorteras rätt och återvinnas.
Containrarna är tydligt uppmärkta.

Skiss över Långtå ÅVC

Klicka på bilden för att förstora.

Förstora bilden

Så här sorterar du på Långtå återvinningscentral

Du behöver aldrig åka ut på avfallsanläggningen för att slänga ditt avfall. Vid byggnaden för farligt avfall finns det personal som kan svara på alla frågor gällande sorteringen på centralen.

Töm säcken
Det innebär att allt avfall utom asbest och invasiva växter ska slängas synligt så att det sorteras och därmed kan återvinnas.
Allt går att sortera. Ditt avfall är inga sopor, det är värdefulla resurser som vi av miljömässiga och ekonomiska skäl måste ta hand om på bästa sätt.
Här hittar du mer information. Pdf, 1.3 MB.

Farligt avfall
Allt farligt avfall lämnas i byggnaden för farligt avfall (FA-byggnad), det är den första stationen på återvinningscentralen. Här kan du lämna elapparater, olja, kemikalier som färg och bekämpningsmedel, sprayburkar, småbatterier, bilbatterier och lampor av olika slag.

Tomma emballage tar du med dig vidare och slänger i förpackningsinsamlingen, alternativt metall eller brännbart avfall.

Utanför står en container där lägger du lysrörsarmaturer och elmotorer. Elkabel sorteras separat i behållare bredvid containern.

Vitvaror
Spisar, spisfläktar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar och varmvattenberedare.

Kylskåp och frysar
Produkter som innehåller köldmedium ställs på separat ställe (se skyltning) det vill säga kylar, frysar och värmpepumpar.

Jord och sten
Jord, sten, sand, grus, taktegel och tegelsten läggs direkt i avfallsfickan.

Ris

Ris,buskar och annat trädgårdsavfall.

Invasiva växter
Förpackat i säckar.

Fallfrukt

Böcker
Med hård och mjuk pärm samt pocketböcker.

Pappersförpackningar
Här slänger du alla sorters pappersförpackningar och kartonger. Platta gärna ihop förpackningarna innan du slänger dem. Du ska inte slänga wellpapp här eftersom det inte betraktas som en pappersförpackning. Använd istället containern för wellpapp lite längre fram på återvinningscentralen.

Tidningar
Tidningar, magasin, broschyrer, pocketböcker och skrivpapper. Presentpapper ska inte läggas här utan i containern för brännbart. Det glatta ytskiktet ställer till problem i återvinningsprocessen. Pärmar och inbundna böcker ska också läggas bland brännbart.

Plastförpackningar
Tänk på att inte slänga hopknutna påsar, allt ska slängas löst i containern. Anledningen till det är att det blir lättare för dem som sedan ska sortera all plast.

Metallförpackningar
Rengjorda och torra konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar, folie, tomma sprayburkar, tuber, lock och kapsyler.

Glasförpackningar
Färgade och ofärgade glasförpackningar och flaskor läggs i respektive container för färgat och ofärgat glas. Det är viktigt att du inte blandar färgat och ofärgat glas eftersom detta försämrar kvaliteten vid produktion av nytt glas. Det är en fördel om glaset är så helt som möjligt, då minskar mängden spill och hanteringen underlättas. Skruva bort kapsyler och lock och lägg dessa i behållaren för metallförpackningar.

Madrasser och stoppade möbler
Möbler med stoppning som består av metallfjädrar. Det som är stoppat med skumgummi, dun, tagel och dylikt ska läggas bland brännbart.

Trä
Trä, målat och omålat men absolut inte det som är impregnerat. Det gör inget om det innehåller spik och skruv.

Järn och metall
Metallföremål som gräsklippare, plåttunnor, stekpannor, kastruller, emaljbadkar, fälgar, cyklar, skottkärror, radiatorer och annat som till största delen består av metall.

Gips
Gipsplattor och gipsskivor.

Planglas
Fönsterglas och spegelglas.

Hårdplast
Plastmöbler, tvättkorgar, plastleksaker, vattenkannor.

Däck
Endast bildäck. Cykeldäck läggs i containern för brännbart.

Impregnerat trä
All typ av impregnerat trä. Det är viktigt att inte lägga målat och omålat trä i containern för impregnerat trä.

Wellpapp
Wellpapp kallas alla kartonger som har en slät yta och en veckad kärna av papp. Dessa kartonger är en egen fraktion och får inte slängas tillsammans med pappersförpackningar.

Ej brännbart (deponi)
Sådant som inte går att materialåtervinna eller energiåtervinna läggs som deponi på Långtå till exempel porslin, isolering, tjärpapp, toalettstolar och handfat.

Brännbart
Här läggs det som går att bränna men inte materialåtervinna som till exempel tapeter, mattor, kuddar och täcken.

Det här gäller på återvinningscentralen

Personalen har ansvaret för anläggningen och hur den ska skötas.

Sorteringsregler och anvisningar från personal samt skyltar ska följas.

Högst 10 km/h gäller inom hela området.

Rökning är förbjudet inom området.

Lämna ej barn utan uppsikt. Besökare ansvarar för medföljande barns säkerhet.

Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen.

Farligt avfall ska lämnas i hela och märkta förpackningar och behållare. Verksamheter har särskilda regler för att lämna farligt avfall.

Ta med bärhjälp. Det ingår inte i personalens arbetsuppgifter att lyfta det avfall som du har med dig. Om det behövdes hjälp att lasta, behöver du troligen även ha med dig bärhjälp.

Töm säcken. Det innebär att allt avfall utom asbest och invasiva växter ska slängas synligt så att det sorteras och därmed kan återvinnas. Allt går att sortera. Ditt avfall är inga sopor, det är värdefulla resurser som vi av miljömässiga och ekonomiska skäl måste ta hand om på bästa sätt.

Asbest. Lämnas väl förslutet och märkt "Asbest". Kontakta receptionen.

Invasiva växter slängs i väl försluten säck i container/behållare för invasiva växter.

Personalen har rätt att avvisa besökare som ej följer reglerna.

Vid återkommande eller allvarliga regelbrott samt vid hot eller våld mot personal, dokumenteras händelsen och ärendet polisanmäls.

Verksamheters besök faktureras.

Låna en risvagn

Har du städat trädgården och vill bli av med ditt ris och trädgårdsavfall?

Du vet väl att du utan kostnad kan låna en släpvagn med galler för att köra ris till Långtå återvinningscentral?
Släpvagnen får du använda i två timmar och den är endast till för ristransporter.

Här bokar du risvagnen!