Matavfall

Från och med 2024-01-01 är det obligatoriskt för alla att sortera ut sitt matavfall. Detta innebär att alla måste ha ett brunt kärl för matavfall.

I samband med att vi i Söderhamn införde insamling av matavfall var det frivilligt att delta. Enligt gällande lagstiftning är det, från och med första januari 2024, obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter i hela landet att sortera ut matavfall. Anledningen till förändrad lagstiftning grundar sig på att matavfallet är en viktig resurs som måste tas till vara på ett bättre sätt.

För att läsa mer om hur du sorterar ditt matavfall och hur vi hanterar matavfallet i vår kommun, läs gärna genom Frågor och svar om matavfall nedan.

Frågor och svar om matavfall

Vad händer med matavfallet?
Det matavfall som samlas in skickas i dag vidare till Gästrike Ekogas anläggning i Forsbacka, mellan Gävle och Sandviken. Matavfallet rötas i deras moderna biogasanläggning till biogas och biogödsel. Biogasen används till att driva bussar i Gästrikland samt för privatpersoner som väljer att tanka biogas. Biogödslet hämtas av lantbrukare i regionen som använder biogödslet på sina åkrar. Därför är det viktigt att matavfallet sorteras på rätt sätt så att vi inte sprider plast ut i vår natur.

Vad händer om jag avstår att vara med?
Det är inte möjligt att välja att avstå då det enligt lag är obligatoriskt för alla sortera ut sitt matavfall.

Jag vill kompostera, vad gäller då?
Vill du ersätta det bruna kärlet med en hemkompost måste du ha en godkänd varmkompost. Du måste även ha ett intyg från kommunens Tillsynsmyndighet. En kopia på intyget ska skickas till Söderhamn Nära.
Har du frågor rörande kompostering ska du vända dig till kommunens Tillsynsmyndighet, där kan man svara på alla frågor om hemkompost. Kostnaden för ditt Renhållningsabonnemang blir det samma som om du använder dig av systemet med brunt kärl för matavfall.

Kan man dela kärl med grannen?
Ja, det går alldeles utmärkt att dela kärl med en eller flera grannar. Upp till tre fastigheter kan dela kärl med varandra. Det ni måste tänka på är att ni måste vara överens och att ni inte kan välja olika intervall på hämtningen av det gröna kärlet eller att ni vill ha en taxa för olika storlek på kärlen. Era abonnemang måste alltså vara likadana.

Kommer ni att kontrollera att jag sorterat rätt?
Vid tömning ser chauffören avfallet och om man kan se att det är annat avfall än matavfall i kärlet görs en rapportering som kan medföra att kärlet inte töms eller att du kommer att få information via brev från oss där vi uppmärksammar dig på detta. Vid upprepade felsorteringar medför det att en hanteringskostnad/felsorteringsavgift påförs er faktura. (Avgift ännu inte fastställd).
Anledningen till att vi gör dessa kontroller är att vi måste försäkra oss om att det utsorterade matavfallet håller hög kvalitet. Vi gör det även för att kunna hjälpa dem som av en eller annan anledning inte klarar av att sortera ut sitt matavfall.

Varför införs en felsorteringsavgift?
Om inte avfallet i det bruna kärlet kan hanteras som matavfall omhändertas det tillsammans med restavfallet och förbränns. Detta medför extra kostnader då förbränning av avfall är en dyrare process.

Är felsorteringar ett stort problem?
De flesta sorterar rätt men felsortering är ett stort problem även om bara få som sorterar fel då detta får stor påverkan på produktionen av biogödsel som är en restprodukt i biogasproduktionen. Även små mängder felsorterat avfall kan resultera i att biogödslen inte kan användas som gödsel på regionens åkermarker.
Det vi har sett i vår hantering är att det främst i samband med att hushållen börjar att sortera ut matavfall som det kan vara en del felsorteringar.

Jag tycks inte klara av det här med utsortering, vad händer nu?
Eftersom det är obligatoriskt för alla att sortera ut det matavfall som uppstår, behöver vi ställa om.
Om det visar sig att du av någon anledning inte klarar av att sortera ut matavfallet och felsorteringen är bestående, kommer det att innebära extra kostnader för dig. Vi kommer även att under en period behöva avsluta ditt abonnemang för matutsortering och meddela kommunens Tillsynsmyndighet om detta.
Det bruna kärlet kommer även att hämtas in.


Praktisk information

Håller ni med påsar och kärl?
Ja, vi kommer att förse dig med ett brunt kärl som är dubbelbottnat och ventilerat. Du kommer även att få en påshållare och 160 papperspåsar. Extra påsar finns att hämta på Långtå avfallsanläggning och hos kundservice på Söderhamn Näras kontor på Stabbläggaregatan. Även du som bor i en flerfamiljsfastighet kan själv hämta påsar hos oss, eller säga till hyresvärden som då kontaktar oss. Fastighetsägaren kan även ha ett eget lager där ni kan hämta fler påsar.

Varför använder vi inte bioplastpåsar?
Det finns ett par anledningar till att vi valt att inte använda bioplastpåsar. För det första är de ganska dyra och med tanke på vilka stora mängder det handlar om blir kostnaden stor. Den andra anledningen är att påsen bara delvis är tillverkad av biologiskt nedbrytbara ämnen som till exempel majsstärkelser, resten är fossil plast. Det innebär att påsarna inte bryts ner i rötningsprocessen lika effektivt som papperspåsar.
Biopåsar kan inte heller hanteras av den anläggning som matavfallet skickas till.

Hur ofta ska jag tömma min avfallspåse?
Papperspåsen har en volym på nio liter och det vanliga är att man använder påsarna upp till tre dagar, men det kan vara stora skillnader från hushåll till hushåll och du kastar den helt enkelt efter behov. Du bör inte fylla påsen över den streckade linjen som finns på insidan av påsen.

Hur vet jag vad som är matavfall?
I princip kan man säga att det du stoppar i munnen kan du slänga i papperspåsen. Det finns dock några undantag bland annat snus och tuggummi, det ska du i stället kasta i påsen för källsorterat hushållsavfall. Däremot går det bra att slänga kaffesump och filter samt hushållspapper. I samband med att man börjar att sortera ut matavfall kommer man att få en checklista med information. Där framgår bland annat vad som får kastas i papperspåsen.

Vad är brännbart avfall?
Det brännbara avfallet är den lilla rest som blir kvar efter det att du sorterat ut matavfall och allt annat som går att källsortera till återvinning, som till exempel glas-, plast- papper- och metallförpackningar samt tidningar.

Hur hämtar ni matavfallet?
Vi använder tvåfacks baklastare i flerfamiljsfastigheter och verksamheter samt tvåfacks sidlastare för villahushållen. Båda dessa typer av fordon kan tömma båda kärlen vid ett och samma tillfälle.

Hur ofta kommer ni att hämta matavfall?
Vi hämtar matavfallet varannan vecka i villahushåll och varje vecka i flerfamiljsfastigheter.
Du som bor i villa kan förlänga hämtningsintervallet för ditt gröna kärl för restavfall.


Problem med fukt och lukt?

Hur undviker jag läckage i papperspåsen?
Det enklaste sättet att hålla fukten borta är att inte slänga för blöta matrester direkt i påsen. Låt till exempel skalrester rinna av ordentligt innan du slänger det. Matrester kan du skrapa av som vanligt men vätskor och rinnande matrester kan du spola ner i slasken. Tänk dock på att inte spola ner feta matrester eftersom de kan bilda proppar i avloppsrören. Du kan även lägga lite hushålls- eller tidningspapper i botten om du ska slänga blöta matrester. Har du slängt blöta matrester kan det vara idé att kasta papperspåsen i sopkärlet på en gång.

Hur håller jag påsen så torr som möjligt?
Det viktigaste är att påsen är ventilerad. Du ska aldrig sätta påsen i en plastpåse eller en plasthink, då kommer den att bli blöt. Använd den medföljande påshållaren, den är ventilerad och håller påsen torr. Se även till att påshållaren inte står oventilerad. Placerar du den i skåpet under diskbänken är det viktigt att påshållaren inte sitter så högt upp att taket i skåpet blir som ett lock. Det är bättre att påshållaren får stå på golvet eller hänga en bit ner på skåpluckan.

Kommer jag att få problem med lukt?
Matavfall börjar lukta när det bryts ner och den processen påskyndas av att matavfall förvaras fuktigt och varmt. I vanliga plastpåsar påbörjas den processen ganska omgående, i papperspåsar fördröjs den, under förutsättning att påsen står ventilerat. Du kommer alltså inte att drabbas av luktproblem i större omfattning från matavfall i papperspåsar än vad du får av matavfall i plastpåsar. Skulle det ändå uppstå lukt i ditt kök ska du helt enkelt kasta påsen.

Kommer jag att få problem med flugor och råttor?
Under förutsättning att du försluter påsen ordentligt kommer du inte att få några problem med flugor. Under väldigt varma sommardagar kan det undantagsfall uppstå problem med flugor, men det är inget som kommer att vara bestående. Det är heller inget som är unikt för papperspåsar, även plastpåsar kan innehålla fluglarver. Eftersom kärlen har lock och ventilationshålen är små kommer råttor inte att bli något problem. De har helt enkelt inget att hämta och kommer därför inte att besvära dig.

Kommer jag att få problem med lukt i och kring mitt kärl?
Precis som i dag kan det uppstå lukt i och kring ditt kärl. Den vanligaste anledningen till att det uppstår luktproblem är att man inte gör rent sitt kärl tillräckligt ofta. Luktproblem är också störst under årets varmaste månader. Enklaste sättet att undvika lukt är att tvätta kärlet innan problemen blir för stora. Ditt bruna kärl har en dubbelbotten som gör att det är enkelt att skölja ur det. Det är alltså inte bara soporna du slänger som kan orsaka dålig lukt, ett lortigt kärl är en vanligare källa till att det kan uppstå luktproblem.


Fastfruset i kärl

När det är kallt ute fryser påsen fast i kärlet. Vad gör jag åt det?
Påsar kan under vissa väderförhållanden frysa fast i kärlet och i varandra. Det enklaste sättet att komma runt problemet är att lämna dem utomhus ett tag så att du blir av med eventuell fukt. Får du problem med fastfrysningar kan du enkelt peta loss påsarna från kärlets innerväggar med en pinne, stav, kvast eller liknande. I regel är detta inget stort bekymmer eftersom fastfrysta påsar oftast lossnar i samband med att vi tömmer kärlen.

Ansvar för fastfrusna påsar
Det är fastighetsägarens ansvar att påsarna är lösa i kärlet i samband med tömningstillfället. Har vi gjort en tömning vid adressen, men inget lossnat, är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att lossa påsarna och vid behov beställa en extra tömning mot en kostnad. Om det enbart är några påsar kvar i botten efter en tömning kan du låta påsarna vara kvar till nästa gång vi kommer och tömmer. Vid kallt väder gör detta ingen skillnad för lukt.

Vid omslag i vädret, plus till minus, finns en risk att påsarna ändå fryser ihop med varandra och fastnar. Var därför extra noga vid dessa tillfällen att påsarna är lösa vid tömningstillfället.

Så här sorterar du matavfall

Så här hanterar du matavfallet
Låt blött matavfall rinna av i slasken innan du lägger det i påsen. Väldigt rinniga matrester som sås och soppa ska du inte slänga i påsen. För att undvika igensättning av avloppsrören bör du slänga matlagningsfett och olja i påsen.

Det här får du slänga i påsen
• Matrester, kött-, kyckling- och fiskben
• Frukt, grönsaker, skalrens och äggskal
• Hushållspapper och servetter
• Kaffe och te, både filter och sump
• Godis, snacks och choklad
• Blommor och blad från hushållsväxter
• Ris, mjöl, bröd och pasta

Det här får du inte slänga
• Cigarettfimpar, tobak, snus och tuggummi
• Bindor, tamponger, blöjor och textilier
• Kattsand, aska, sand, jord och grus
• Glas, plast, plastfolie och aluminiumfolie
• Tepåsar av nylon och dammsugarpåsar

Så här hanterar du avfallspåsen
• Fyll aldrig påsen till mer än 3/4, så att du enkelt kan rulla ihop den ordentligt.
• Använd dubbla påsar när avfallet är väldigt blött. Du kan även lägga tidningspapper i botten av påsen.
• Kasta påsen inom 2-3 dagar.
• Det är väldigt viktigt att papperspåsen står luftigt så att fukten från matresterna dunstar bort.
• Du ska aldrig ställa påsen i ett tätt kärl eller en hink.
• Lägg aldrig papperspåsen i en plastpåse.

Problem med fukt och lukt

Under varma sommarmånader kan du få problem med lukt och flugor, då är det extra noga att du håller kärl och soprum rena. Försök att spola rent kärlen mellan tömningarna och var noga med att försluta matavfallspåsarna. Du kan även försluta matavfallspåsen inne i köket då den inte används.
Får du flugor som etablerar sig i kärlet kan du spruta trädgårdsättika över påsarna och på kärlets insida, detta kan du behöva upprepa ett par gånger. Erfarenheterna är att detta fungerar bra.

För mer information se Frågor och svar.

Problem med fastfrysta påsar

Påsar kan under vissa väderförhållanden frysa fast i kärlet och i varandra. Det enklaste sättet att komma runt problemet är att lämna påsarna utomhus ett tag för att bli av med eventuell fukt. Får du problem med fastfrysningar kan du enkelt peta loss påsarna från kärlets innerväggar med en pinne, stav, kvast eller liknande.
I regel är detta inget stort bekymmer eftersom fastfrysta påsar oftast lossnar i samband med att vi tömmer kärlen.

Det är fastighetsägarens ansvar att påsarna är lösa i kärlet i samband med tömningstillfället. Har vi gjort en tömning vid adressen, men inget lossnat, är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att lossa påsarna och vid behov beställa en extra tömning mot en kostnad. Om det enbart är några påsar kvar i botten efter en tömning kan du låta påsarna vara kvar till nästa gång vi kommer och tömmer. Vid kallt väder gör detta ingen skillnad för lukt.

Vid omslag i vädret, plus till minus, finns en risk att påsarna ändå fryser ihop med varandra och fastnar. Var därför extra noga vid dessa tillfällen att påsarna är lösa vid tömningstillfället.

Här hämtar du matavfallspåsar

Du kan hämta nya matavfallspåsar på följande ställen:

Biblioteket i Söderhamn

Söderhamn Nära på Stabbläggaregatan

Långtå

ICA Trönö

E-Center, entrén

Variant, Bergvik

Preem, Stråtjära

Ica Nära Nyplan, Sandarne