Ändring av abonnemang

Här nedanför kan du välja om du vill ändra hämtningsintervallen eller storleken på ditt avfallskärl.
Ukörnings-/hämtavgift vid byte av kärl utöver 1:a gången (avser kalenderår) 188 kr

Ändra hämtningsintervall

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.


 

Ändra storlek på kärl

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.


 

Felanmälan renhållning

Här nedanför kan du göra en felanmälan om ditt kärl är trasigt och behöver bytas ut eller om tömningen av ditt kärl uteblivit.

Missad tömning avfallskärl

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.


 

Trasigt avfallskärl

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.


 

Begäran om tillfälligt uppehåll i sophämtning

Hämtning av avfall sommartid

I fritidsområden och på andra platser där fritidshus förekommer, finns särskilda kärl eller underjordsbehållare för uppsamling av hushållsavfall. I vissa områden har varje fritidshus ett eget kärl för hushållsavfallet. Grovavfall, elektronik, farligt avfall och latrin får inte läggas i kärl och underjordsbehållare för brännbart hushållsavfall.

Hämtningsintervall är från 1 april till 31 oktober.

Om du inte kommer att vistas i fritidshuset under hämtningsintervallet och intygar detta kan du få uppehåll i hämtning. Intyget måste skickas in före 1april för det år uppehållet sker. Grundavgift betalas även vid uppehåll.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Till toppen