Ändring av abonnemang

Här nedanför kan du välja om du vill ändra hämtningsintervallen eller storleken på ditt avfallskärl.
Ukörnings-/hämtavgift vid byte av kärl utöver 1:a gången (avser kalenderår) 188 kr

Ändra hämtningsintervall

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.


 

Ändra storlek på kärl

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.


 

Felanmälan renhållning

Här nedanför kan du göra en felanmälan om ditt kärl är trasigt och behöver bytas ut eller om tömningen av ditt kärl uteblivit.

Missad tömning avfallskärl

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.


 

Trasigt avfallskärl

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera ditt ärende.


 

Till toppen