Ändring av abonnemang

Här nedanför kan du välja om du vill ändra hämtningsintervallen eller storleken på ditt avfallskärl.
Ukörnings-/hämtavgift uttas vid byte av kärl utöver 1:a gången (avser kalenderår).

Felanmälan renhållning

Här nedanför kan du göra en felanmälan om ditt kärl är trasigt och behöver bytas ut eller om tömningen av ditt kärl uteblivit.

Begäran om tillfälligt uppehåll i sophämtning

För att Söderhamn Nära ska kunna behandla din begäran och kunna ge ett medgivande är det viktigt att du tydligt anger anledningen till uppehållet och datumintervall det gäller.