Priser och taxor

Insamling och omhändertagande av hushållsavfall i Söderhamns kommun finansieras helt av intäkter från alla kunder i form av taxor och avgifter.

Avfallstaxan för hushållsinsamlingen är konstruerad så att den ska bära samtliga kostnader kopplade till hanteringen av hushållsavfall, den är alltså inte skattefinansierad.

Avfallstaxa 2024

2023-12-18 fastställde Kommunfullmäktige taxan för insamling av hushållsavfall gällande år 2024.

Läs gällande Avfallstaxa för Söderhamns kommun och år 2024 här. Pdf, 294.9 kB.

Taxor för en- till tvåfamiljsfastigheter 2024

Årskostnad inklusive grund- och hämtningsavgift för permanentboende, en- till tvåfamiljshus, mat- och utsorterat restavfall redovisas i nedanstående tabell.

De olika avfallsabonnemangen baseras på hämtningsintervall och storlek på kärl för restavfall, grönt kärl.
I abonnemangen ingår ett 140 liters kärl för matavfall som töms varannan vecka oberoende av hämtningsintervall och kärlstorlek för restavfall.

Kostnader för avfallsabonnemang, årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Var tredje månad

140 liter

2 316 kr

1 874 kr

1 636 kr

190 liter

2 579 kr

2 198 kr

1 686 kr

240 liter

2 920 kr

2 316 kr

1 744 kr

370 liter

3 519 kr

2 804 kr

1 894 kr

Grundavgiften för en- och tvåfamiljsfastigheter är 984 kronor inklusive moms per år och ingår i avfallsabonnemangen ovan.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för fritidshämtning 2024

Avgift för hämtning av mat- och utsorterat restavfall från fritidshus redovisas i nedanstående tabell.

I abonnemangen ingår ett 140 liters kärl för matavfall som töms varannan vecka oberoende av kärlstorlek för restavfall. Fritidshus avser bostadsfastighet där ingen är folkbokförd.

Kostnad inkl. grund- och hämtningsavgift per hushåll och säsong (april-oktober).

Kärlstorlek

Årskostnad

140 liter

1 125kr

190 liter

1 361 kr

240 liter

1 591 kr

370 liter

1 938 kr

Grundavgiften för fritidshus är 494 kronor per år och ingår i avfallsabonnemangen ovan.

 

Taxor för underjordsbehållare och gemensamma kärl i fritidsområden, årskostnad inkl. moms.

Gemensamhetsanläggning

Årskostnad

Permanentboende

1 889 kr

Fritidsboende

971 kr


Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för slamtömning av enskilda brunnar och tankar 2024

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC.
Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-622160.

Pris för slamtömning

Volym och/eller tjänst

Kr/tömning inkl. moms

Brunn 0-3 m³

  1 303 kr

Brunn 3-6 m³

1 953 kr

Tank 0-3 m³

1 499 kr

Köksbrunn modell mindre

1 021 kr

Hämtning efter budning¹ debiteras tilläggstaxa
Tjänsten ska utföras inom en vecka

575 kr

Akuttömning inom 24 timmar, tilläggstaxa

1 250 kr

Akuttömning inom 24 timmar under helg, tilläggstaxa

2 500 kr

Avgift för bomkörning²

1 303 kr

Tillägg för slangutläggning utöver 15 meter, kronor/meter

15 kr


¹) Budning är när man ringer och beställer tömning i stället för att vara inlagd på rutintömning.

²) Avgift för bomkörning faktureras då tömningsentreprenör ej har beretts tillfälle att utföra uppdraget.
Exempel på bomkörning kan vara att slamanläggningen inte är tydligt uppmärkt och därför inte hittas eller om det finns hinder i vägen för slambil/slang. Detta gäller även om det inte är sandat och skottat så att tömningsentreprenören inte kan ta sig fram eller om locket är fastfruset eller om snabbkopplingen är fastfrusen.

Taxorna gäller från och med 2024-01-01 och inkluderar destruktionsavgift och moms.

Här köper du latrinkärl

Köper du ett latrinkärl på Långtå ÅVC kostar det 644 kr inklusive moms (från och med 2024-01-01) och innefattar då även hämtning i latrinskåp.

Du kan även välja att själv transportera ditt latrinkärl till Långtå och få ett nytt i retur helt utan kostnad. Kärl finns i ÅVC-byggnaden och delas ut av personalen på plats.

Övriga försäljningsställen i Söderhamns kommun:
- Gulf/Snäckan Närlivs Söderhamn
- OK/Q8 i Söderhamn
- Vågbro Livs
- Tempo Stråtjära