Priser och taxor

Renhållningsverksamheten i Söderhamns kommun finansieras helt av intäkter från alla abonnenter i form av taxor och avgifter. Taxan är konstruerad så att den ska bära renhållningens kostnader, den är alltså inte skattefinansierad.
Kommunfullmäktige fastställde 2021-12-20 den nya taxan för insamling av hushållsavfall. De nya avgifterna gäller från och med 2022-01-01.

Läs Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2022 här Pdf, 189.4 kB.

Taxor för en- till tvåfamiljsfastigheter

Priserna visar årskostnad, inklusive moms, baserat på hämtning av restavfallet, grönt kärl. Kostnaderna varierar beroende på hur ofta du vill att ditt gröna kärl för restavfall ska tömmas.
Det bruna kärlet för utsorterat matavfall rymmer 140 liter och töms alltid varannan vecka.

Taxor för dig som sorterar ut matavfall, årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Var tredje månad

140 liter

1 895 kr

1 558 kr

1 378 kr

190 liter

2 094 kr

1 804 kr

1 416 kr

240 liter

2 354 kr

1 895 kr

1 460 kr

370 liter

2 810 kr

2 266 kr

1 573 kr


Taxa för dig som valt att inte källsortera ditt matavfall och enbart har ett grönt kärl.
Du som valt detta alternativ kan inte ändra hämtningsintervallen som alltid är två veckor.

Taxor för osorterat hushållsavfall, årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Pris

140 liter

3 788 kr

190 liter

4 695 kr

240 liter

6 204 kr

370 liter

8 013 kr

Grundavgiften för en- och tvåfamiljsfastigheter är 794 kronor per år och ingår i taxan.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för fritidshämtning


Taxor för fritidshämtning vid utsortering av matavfall (april-oktober)
årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Årskostnad

140 liter

966 kr

190 liter

1 146 kr

240 liter

1 320 kr

370 liter

1 583 kr


Taxor för fritidshämtning där matavfall EJ sorteras ut (april-oktober)
årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Årskostnad

140 liter

1 330 kr

190 liter

1 616 kr

240 liter

1 885 kr

370 liter

2 629 kr


Grundavgiften för fritidshus är 398 kronor per år och ingår i taxan.


Taxor för underjordsbehållare och gemensamma kärl, årskostnad inkl. moms

Permanentboende

Årskostnad

Sorterat

1 561 kr

Osorterat

2 515 kr

Fritidsboende

Årskostnad

Sorterat

849 kr

Osorterat

1 295 kr


Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för slamtömning av enskilda brunnar och tankar gäller

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC.
Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-622160.

Pris för slamtömning

Volym och/eller tjänst

Kr/tömning inkl. moms

Brunn 0-3 m³

   1 050 kr

Brunn 3-6 m³

1 575 kr

Tank 0-3 m³

1 209 kr

Köksbrunn modell mindre

824 kr

Hämtning efter budning* debiteras tilläggstaxa
Tjänsten ska utföras inom en vecka

575 kr

Akuttömning inom 24 timmar, tilläggstaxa

1 250 kr

Akuttömning inom 24 timmar under helg, tilläggstaxa

2 500 kr

Tillägg för slangutläggning utöver 15 meter, kronor/meter

15 kr


*Budning är när man ringer och beställer tömning i stället för att vara inlagd på rutintömning.

Taxorna gäller från och med 2022-01-01 och inkluderar destruktionsavgift och moms.

Här köper du latrinkärl

Köper du ett latrinkärl på Långtå ÅVC kostar det 520 kr inklusive moms och innefattar då även hämtning i latrinskåp.

Du kan även välja att själv transportera ditt latrinkärl till Långtå och få ett nytt i retur helt utan kostnad. Kärl finns i ÅVC-huset och delas ut av personalen på plats.

Övriga försäljningsställen i Söderhamns kommun:

Gulf och OK/Q8 i Söderhamn

Vågbro Livs

Preem Mokorset

Preem Ljusne


Till toppen