Priser och taxor

Renhållningsverksamheten i Söderhamns kommun finansieras helt av intäkter från alla abonnenter i form av taxor och avgifter. Taxan är konstruerad så att den ska bära renhållningens kostnader, den är alltså inte skattefinansierad.
Priserna i taxan gäller från och med 2016-01-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Ändring av faktureringsintervall för renhållning fritidshusabonnemang.
Från och med 2016 år kommer debiteringen gällande renhållning för fritidshusabonnemang ändras från 1 gång per år till 3 gånger per år.
Priset är detsamma som tidigare, 814 kr per år men det kommer att delas upp på 3 stycken fakturor. Detta är för att få en mer korrekt fakturering och en påminnelse till dem som har glömt att anmäla försäljningen av deras fritidshus.

Taxor för en- till tvåfamiljsfastigheter

Priserna visar årskostnad, inklusive moms och de är baserade på hämtning av de gröna kärlen. Kostnaderna för utsorterat matavfall varierar beroende på hur ofta du vill att vi ska tömma ditt gröna kärl.

Det bruna kärlet för utsorterat matavfall rymmer 140 liter och töms alltid varannan vecka.

Taxor för dig som sorterar ut matavfall

Kärlstorlek

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Var tredje månad

140 liter

1 569 kr

1 313 kr

1 175 kr

190 liter

1 719 kr

1 500 kr

1 206 kr

240 liter

1 869 kr

1 569 kr

1 238 kr

370 liter

2 263 kr

1 850 kr

1 325 kr


Taxa för dig som valt att slänga allt källsorterat hushållsavfall, inklusive matavfall, i det gröna kärlet för hushållsavfall. Du som valt detta alternativ kan inte ändra hämtningsintervallen som alltid är två veckor.

Taxor för osorterat hushållsavfall

Kärlstorlek

Pris

140 liter

2 400 kr

190 liter

2 918 kr

240 liter

3 780 kr

370 liter

4 815 kr

 Grundavgiften för en- och tvåfamiljsfastigheter är 688 kronor per år och ingår i taxan.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för fritidshämtning


Taxor för fritidshämtning, årskostnad

Kärlstorlek

Pris

140 liter

814 kr

190 liter

950 kr

240 liter

1 080 kr

370 liter

1 281 kr

Grundavgiften för fritidshus är 344 kronor per år.


Taxor för underjords‌behållare

Permanentboende

Pris

Sorterat

1 308 kr

Osorterat


1 883 kr

Fritidsboende

Pris

Sorterat

725 kr

Osorterat

1 025 kr

Tömning året runt i gemensamma kärl vid fritidsanläggning, där du kontaktar renhållningen för tömning vintertid kostar 1 308 kronor/år.

Fritidstömning på gemensam uppsamlingsplats, 814 kr/år.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för slamtömning av enskilda brunnar och tankar

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC.
Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-622169.

Pris för slamtömning

Volym och/eller tjänst

kr/tömning

Brunn 0-3 m³

   870 kr

Brunn 3-6 m³

1 313 kr

Tank 0-3 m³

995 kr

Köksbrunn modell mindre

681 kr

Hämtning efter budning* debiteras tilläggstaxa
Tjänsten ska utföras inom en vecka

250 kr

Akuttömning inom 24 timmar, tilläggstaxa

1 250 kr

Akuttömning inom 24 timmar under helg, tilläggstaxa

2 500 kr

Tillägg för slangutläggning utöver 15 meter, kronor/meter

13,75 kr


*Budning är när man ringer och beställer tömning i stället för att vara inlagd på rutintömning.

Taxorna gäller från och med 2016-01-01 och inkluderar destruktionsavgift och moms.

Här köper du latrinkärl

Köper du ett latrinkärl på Långtå ÅVC kostar det 450 kr inklusive moms och innefattar då även hämtning i latrinskåp.

Du kan även välja att själv transportera ditt latrinkärl till Långtå och få ett nytt i retur helt utan kostnad.

Övriga försäljningsställen i Söderhamns kommun:

Gulf och OK/Q8 i Söderhamn

Vågbro Livs

Preem Mokorset

Preem Ljusne

 

Till toppen