Priser och taxor

Insamling och omhändertagande av hushållsavfall i Söderhamns kommun finansieras helt av intäkter från alla kunder i form av taxor och avgifter. Renhållningstaxan för hushållsinsamlingen är konstruerad så att den ska bära samtliga kostnader kopplade till hanteringen av hushållsavfall, den är alltså inte skattefinansierad.
Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-28 den nya Renhållningstaxan för hushållsinsamlingen. De nya avgifterna gäller från och med 2023-01-01.

Läs gällande Renhållingstaxa för Söderhamns kommun här Pdf, 187.3 kB.

Taxor för en- till tvåfamiljsfastigheter

Priserna visar årskostnad, inklusive moms, baserat på hämtning av restavfallet, grönt kärl. Kostnaderna varierar beroende på hur ofta du vill att ditt gröna kärl för restavfall ska tömmas.
Det bruna kärlet för utsorterat matavfall rymmer 140 liter och töms alltid varannan vecka.

Taxor för dig som sorterar ut matavfall, årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Var tredje månad

140 liter

2 110 kr

1 724 kr

1 518 kr

190 liter

2 338 kr

2 006 kr

1 561 kr

240 liter

2 636 kr

2 110 kr

1 611 kr

370 liter

3 158 kr

2 535 kr

1 741 kr


Taxa för dig som valt att inte källsortera ditt matavfall och enbart har ett grönt kärl.
Du som valt detta alternativ kan inte ändra hämtningsintervallen som alltid är två veckor.

Taxor för osorterat hushållsavfall, årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Pris

140 liter

4 381 kr

190 liter

5 438 kr

240 liter

7 198 kr

370 liter

9 306 kr

Grundavgiften för en- och tvåfamiljsfastigheter är 890 kronor per år och ingår i taxan.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för fritidshämtning


Taxor för fritidshämtning vid utsortering av matavfall (april-oktober) årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek

Årskostnad

140 liter

1 055 kr

190 liter

1 261 kr

240 liter

1 461 kr

370 liter

1 763 krTaxor för fritidshämtning där matavfall EJ sorteras ut (april-oktober) årskostnad inkl. moms

Kärlstorlek


Årskostnad

140 liter

1 533 kr

190 liter

1 866 kr

240 liter

2 180 kr

370 liter

3 048 kr

Grundavgiften för fritidshus är 446 kronor per år och ingår i taxan.


Taxor för underjordsbehållare och gemensamma kärl i fritidsområden, årskostnad inkl. moms

Permanentboende

Årskostnad

Sorterat

1 737 kr

Osorterat

2 914 kr

Fritidsboende

Årskostnad

Sorterat

921 kr

Osorterat

1 493 kr


Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Taxor för slamtömning av enskilda brunnar och tankar

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC.
Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-622160.

Pris för slamtömning

Volym och/eller tjänst

Kr/tömning inkl. moms

Brunn 0-3 m³

   1 178 kr

Brunn 3-6 m³

1 766 kr

Tank 0-3 m³

1 355 kr

Köksbrunn modell mindre

924 kr

Hämtning efter budning* debiteras tilläggstaxa
Tjänsten ska utföras inom en vecka

575 kr

Akuttömning inom 24 timmar, tilläggstaxa

1 250 kr

Akuttömning inom 24 timmar under helg, tilläggstaxa

2 500 kr

Tillägg för slangutläggning utöver 15 meter, kronor/meter

15 kr


*Budning är när man ringer och beställer tömning i stället för att vara inlagd på rutintömning.

Taxorna gäller från och med 2023-01-01 och inkluderar destruktionsavgift och moms.

Här köper du latrinkärl

Köper du ett latrinkärl på Långtå ÅVC kostar det 583 kr inklusive moms och innefattar då även hämtning i latrinskåp.

Du kan även välja att själv transportera ditt latrinkärl till Långtå och få ett nytt i retur helt utan kostnad. Kärl finns i ÅVC-byggnaden och delas ut av personalen på plats.

Övriga försäljningsställen i Söderhamns kommun:
- Gulf/Snäckan Närlivs Söderhamn
- OK/Q8 i Söderhamn
- Vågbro Livs
- Tempo Stråtjära