Hushållsavfall

Du som äger en en villa eller ett fritidshus i Söderhamns kommun där det uppstår avfall behöver ett abonnemang för avfallshanteringen.

Inget avfall är skräp. Rätt sorterat är avfallet en resurs som kan återbrukas, bli material till nya produkter eller energi.
Vi har ett gemensamt ansvar för att minska mängden avfall och skapa förutsättningar för ett bättre nyttjande av avfallet som en resurs för en hållbarare framtid. Genom att sortera kan du själv påverka din kostnad för avfallshanteringen och bidra till en hållbarare framtid. Tillsammans gör vi skillnad.

Så här källsorterar du hemma

- Kan det du inte längre behöver användas av någon annan? Sälj eller lämna till återbruk.
- Sortera ut matavfall och lägg i matavfallspåse i kärlet för matavfall
- Sortera ut förpackningar, tidningar, batterier och lämna till i behållarna på återvinningsstationerna eller på Långtå återvinningscentral
- Sortera ut farligt avfall och lämna på Långtå återviningscentral
- Sortera ut läkemedel/mediciner och lämna till apoteket
- Det lilla som är kvar, så kallat restaavfall, lägger du i en påse i kärlet för restavfall

Osäker på hur du ska sortera?

Använd sorteringsguiden så blir det lätt att göra rätt: Sorteringsguiden

När ska jag ställa ut mina sopkärl?

Äntligen kan du som villaägare sluta snegla på grannarna för att komma ihåg när det är dags att ställa ut sopkärlen.
Ladda ned vår app och få en påminnelse i din telefon kvällen innan. Appen finns tillgänglig i både App Store och Googles Playbutik.

Vill du hellre ladda ner ditt eget hämtschema kan du göra det här!

Kompostering

Vill du börja kompostera matavfall måste du ha ett intyg från kommunens Tillsynsenhet, som styrker att du har en skadedjurssäker varmkompost som även fungerar vintertid. När intyget är registrerat hos oss på Söderhamn Nära kan du börja kompostera ditt matavfall.

Har du valt att kompostera ditt matavfall ska allt matavfall komposteras, även animaliskt matavfall. Du måste även skaffa dig de grundläggande kunskaper som krävs för att få en kompost att fungera som den ska. Det ska även finnas ytor på din egen tomt där du kan använda den färdigkomposterade jorden.

Så ställer du fram ditt kärl

Bor du i villa töms dina kärl med hjälp av våra sidlastande sopbilar, därför är det viktigt att kärlen ställs fram på rätt sätt. Tänk på att ställa ut kärlen med lockets öppning ut mot gatan och om du har fler än ett kärl ska det vara en meters mellanrum mellan kärlen. Det måste även vara en meters utrymme bakom kärlen, så ställ dem inte mot staket, stolpar, elskåp, häckar och parkerade bilar.

Sopkärlet får inte överfyllas. Locket måste gå att stänga, annars riskerar soporna att ramla ner på marken. Se till att marken under kärlet är plan, kärlet välter annars lätt vid hanteringen. Detta är särskilt viktigt vintertid. Ställ fram kärlet kvällen innan tömningsdagen.

Sophämtningen pågår under hela dagen och kan börja tidigt på morgonen och du riskerar att sopbilen redan åkt förbi om kärlet inte står ute i tid. Sophämtningen kan också senareläggas så låt kärlet stå kvar ute tills sopbilen kommit. Sophämtning sker måndag till fredag även om någon av dessa dagar infaller på en helgdag.

Hämtning av avfall sommartid

I fritidsområden och på andra platser där fritidshus förekommer, finns särskilda kärl eller underjordsbehållare för insamling av hushållsavfall. I vissa områden har varje fritidshus ett eget kärl för hushållsavfallet. Grovavfall, elektronik, farligt avfall och latrin får inte läggas i kärl och underjordsbehållare för brännbart hushållsavfall.

Hämtningsintervall är från 1 april till 31 oktober.

Om du inte kommer att vistas i fritidshuset under hämtningsintervallet och intygar detta kan du få uppehåll i hämtning. Intyget måste skickas in före 1 april för det år uppehållet sker. Grundavgift betalas även vid uppehåll.

Intyg för tillfälligt uppehåll fyller du i här.

Tömning av underjordsbehållare

På kartorna här nedan kan du se vilka underjordsbehållare som även töms vintertid.

Granön/Trollharen


Skärså


Lövskär

Latrinhantering

Latrin hämtas endast i våra egna godkända engångsbehållare och fyllda latrinkärl lämnas i särskilda latrinskåp, vid gemensam uppsamlingsplats.
Latrinkärlen ska ställas med locket ordentligt påsatt i latrinskåpet.
Lämnar du latrinkärlet i latrinskåpet kostar det 644 kronor att köpa ett nytt på Långtå avfallsanläggning eller hos någon av våra återförsäljare:
- Gulf/Snäckan Närlivs Söderhamn
- OKQ8 Söderhamn
- Vågbro Livs
- Tempo Stråtjära

Du kan även själv frakta latrinkärlet till Långtå, då får du ett nytt kärl i retur helt utan kostnad.

Latrin får aldrig lämnas i lösa sopsäckar, plastsäckar eller soptunnor.

Latrinskåp finns på följande ställen:

Skärså
- Tyvfallsön
- Klösenvägen
- Nykajen
- Däskär

Stålnäs
- Stålnäsvägen vid Idfjärd
- Stålnäsvägen mellan Idfjärd och Silläng
- Silläng

Jonskär/Rexvågen
- Ekviksvägen
- Rexvågsvägen
- Akterstigen
- Badvägen
- Rondellen/Måsvägen

Humlan
- Västra/Östra Slättenvägen
- Boskärsvägen vid vändplan
- Dragedsviken
- Sandön/Haga

Utviksvägen
- Kilsbo, norra platsen
- Gulludden
- Mamrevägen
- Utvik vid vändplan
- Morviken
- Lånudden
- 400 meter bortom Långudden

Sandarne
- Vad, viadukten
- Åsbacka, Gamla Långrörsvägen
- Sandarne båtklubb
- Stenö båtklubb

Lövskär
- Dicksonviken
- Väg mot Krokskär vid korsningen

Maråker/Trollharen
- Marviken, Vallviks motorbåtsklubb
- Kalvskär vid sundet intill Sundbergsviken
- Margrundsudden
- Fäbovallsharen
- Kultebo
- Kronudden
- Köramali
- Granöns fritidsområde, Kasuddsvägen
- Trollharen

Järvsjön
- Järnbodviken
- Järnbodvikens stugområde
- Vattenverket
- Vägen mot vattenverket, två platser
- NTO

Vägen mellan E4 och Gullgruva
- Knöster/Mörtsjön

Älgnäs
- Stora korsningen
- Vägen mot badplatsen
- Vägskälet Älgnäs/Västby
- Korsning i Västby

Holmsveden, Tönnånger, Skog
- Långbo stugområde
- Kvarnudden, SMU sommarhem
- Tönnånger
- Norrbacken
- Bodarna
- Skog
- Östra vägen mot Löten

Stråtjära
- Galgbacken, vägen mot Hunsbo
- Vägen till Ljussjön
- Ljussjön, två platser
- Hallfräng
- Skogs-Böle, vägen mot Norrbo

Lynäs, Bergvik, Vannsätter
- Bosvedens fritidsområde
- Storflatsbacken, vägen i Lynäs
- Vannsätter, Åsen, Sven Ols väg

Florsjön, Mo
- Kilnäset
- Engelska kanalen
- Sundbäck
- Tyby

Askesta
- Norra båthamnen

Trönödal, Norrala
- Losjö
- Visbodarna
- Vallen
- Körsåsvägen vid Storsjön
- Stärte

Slamtömning

Tömning av enskilda brunnar och tankar sköts på vårt uppdrag av Bollnäs LBC. Tömning beställer du direkt från Bollnäs LBC på telefon 0278-622169. För gällande taxor - se prislista.