Priser och taxor (hämtning)

Renhållningstaxan betalas i regel av dig som är hyresvärd. Det är även du som bestämmer vilken typ av sophämtning som dina hyresgäster ska ha, till exempel är det du som bestämmer om ni ska ha utsortering av matavfall. Har du valt utsortering måste alla dina hyresgäster acceptera det och sortera ut matavfall.

Renhållningsverksamheten i Söderhamns kommun finansieras helt av intäkter från alla abonnenter i form av taxor och avgifter. Taxan är konstruerad så att den ska bära renhållningens kostnader, den är alltså inte skattefinansierad.
Kommunfullmäktige fastställde 2021-12-20 den nya taxan för insamling av hushållsavfall. De nya avgifterna gäller från och med 2022-01-01.

Läs Renhållningstaxa för Söderhamns kommun 2022 här Pdf, 189.4 kB.

Samtliga priser är exklusive moms.

Taxor sophämtning för flerfamiljsfastigheter


Taxor för hushållsavfall med utsortering av matavfall

Priserna visar årskostnad per kärl, exklusive moms.

Restavfall, gröna kärlet

Kärlstorlek

Varannan

vecka

Varje vecka

2 ggr/vecka

3 ggr/vecka

5 ggr/vecka

140 l

514 kr

1 030 kr

2 061 kr

-

-

190 liter

692 kr

1 384 kr

2 769 kr

-

-

240 liter

844 kr

1 688 kr

3 375 kr

-

-

370 liter

1 266 kr

2 530 kr

5 062 kr

7 514 kr

-

660 liter

2 109 kr

4 218 kr

8 437 kr

12 655 kr

21 092 kr


Matavfall, bruna kärlet

Kärlstorlek

Varannan
vecka

Varje vecka

2 ggr/vecka

3 ggr/vecka

5 ggr/vecka

140 liter

353 kr

707 kr

1 412 kr

1 680 kr

-

240 liter

499 kr

990 kr

1 980 kr

2 970 kr

-

370 liter

1 059 kr

2 119 kr

4 237 kr

6 357 kr

10 595 kr


Lösa restavfall kostar 317 kr/m³ och minsta debitering sker för minimum 0,5 m³.

Grundavgift per lägenhet är 318 kronor per år.

Samtliga priser exklusive moms.


Taxor för hushållsavfall EJ utsortering av matavfall

Priserna visar årskostnad per kärl, exklusive moms.

Kärlstorlek

Varannan
vecka

Varje vecka

2 ggr/vecka

3 ggr/vecka

140 l

2 025 kr

-

-

-

190 l

2 608 kr

5 215 kr

-

-

240 liter

3 148 kr

6 297 kr

12 594 kr

-

370 liter

4 286 kr

8 571 kr

17 142 kr

25 714 kr

660 liter

5 773 kr

11 544 kr

23 089 kr

34 633 kr


Lösa sopor kostar 676 kr/m³ och minsta debitering sker för minimum 0,5 m³.

Grundavgift per lägenhet är 318 kronor per år.

Samtliga priser exklusive moms.

Taxor för slamtömning av enskilda brunnar och tankar

Pris för slamtömning

Volym och/eller tjänst

kr/tömning

Brunn 0-3 m³

1 050 kr

Brunn 3-6m³

1 575 kr

Tank 0-3 m³

1 209 kr

Köksbrunn modell mindre

824  kr

Hämtning efter budning* debiteras tilläggstaxa
Tjänsten ska utföras inom en vecka

575 kr

Akuttömning inom 24 timmar, tilläggstaxa

1 250 kr

Akuttömning inom 24 timmar under helg, tilläggstaxa

2 500 kr

Tillägg för slangutläggning utöver 15 meter, kronor/meter

15 kr


*Budning är när man ringer och beställer tömning i stället för att vara inlagd på rutintömning.

Taxorna gäller från och med 2022-01-01 och inkluderar destruktionsavgift och moms.

Till toppen