Grovavfall från hushåll

Grovavfall är sådant som du inte ska slänga i ditt eget avfallskärl. Det ska transporteras till Långtå återvinningscentral för sortering och återvinning.

Som grovavfall räknas bland annat möbler, mattor, cyklar etc. Även sådant som inte är brännbart räknas som grovavfall; till exempel glas, porslin, bestick och keramik.
Har du hushållsproducerat grovavfall som ska slängas på Långtå, men ingen möjlighet att själv frakta dit det kan du få hjälp av oss. Fyra gånger per år för villahushåll och en gång per år för fritidshus erbjuds hämtning av hushållsproducerat grovavfall. För varje hämtningstillfälle gäller max cirka en kubikmeter grovavfall. Avfallet som du vill få hjälp att frakta bort ska vara hopsamlat, sorterat och lättåtkomligt vid din tomtgräns.
För hjälp med borttransport av vitvaror och farligt avfall se under rubriken Hämtning av grovavfall samt farligt avfall och elavfall från hushåll.

Farligt avfall och elavfall från hushåll

Du får aldrig slänga farligt avfall som till exempel färg, lösningsmedel, bekämpningsmedel eller andra kemikalier i ditt kärl för restavfall. Allt farligt avfall skall lämnas på Långtå återvinningscentral. Även elavfall inklusive vitvaror räknas som farligt avfall och ska lämnas på Långtå.
Två gånger per år för villahushåll och en gång per år för fritidshus, kan hämtning erbjudas av farligt avfall och elavfall för dig som inte har möjlighet att själv transportera det till Långtå. Avfallet som du vill få hjälp att frakta bort ska stå i godkända kärl för farligt avfall och dessa finns att hämta på Långtå återvinningscentral. Kärlet ska placeras lättåtkomligt vid din tomtgräns.

 

Hämtning av grovavfall samt farligt avfall och elavfall från hushåll

Här kan du fylla i ett formulär för hämtning av grovavfall och farligt avfall.

Hämtning sker den första veckan i nästkommande månad.
Är du osäker på om vi kan hämta ditt avfall? Beskriv tydligt i formuläret vad du vill att vi ska hämta och en ungefärlig storlek på detta så kontaktar vi dig.


OBS, ingen hämtning under juni-augusti.

Du kan läsa mer om grovavfall i Sorteringsguiden.

Här hittar du en snabbguide för farligt avfall. Pdf, 232.8 kB.