Eftersom detta genomförs i projektform kan vi för närvarande bara erbjuda denna service för våra kunder i centrala Söderhamn, Stugsund och Vågbro.


Trädgårdsavfall för villaägare

Många villaägare tycker att de har problem med att bli av med sitt trädgårdsavfall. Ofta läggs det bara i högar bakom bodar och garage, där det sedan blir liggande till ingen nytta.
Nu kan du slippa allt detta och istället få ditt trädgårdsavfall hämtat av oss under perioden maj till oktober.

Så här går det till

Du börjar med att kontakta oss via telefon 0270-766 10 eller e-post: info@soderhamnnara.se.

När vi fått in din beställning ställer vi ut ett grönt 370-literskärl vid din fastighet tillsammans med ett välkomstbrev.

Vi tömmer kärlet varje månad under sommarsäsongen med början i maj.

Kärlen töms två gånger i månaden i maj, juni, september och oktober, samt en gång i månaden under juli och augusti. Det vill säga sammanlagt tio gånger.

Vi hämtar endast trädgårdavfall som ligger i kärlet.

Du som tecknat dig för tjänsten förbinder dig för hela perioden. Därefter övergår tjänsten till ett löpande abonnemang med en månads uppsägningstid.

Kärl inklusive tömning kostar 200 kr/mån och debitering sker månadsvis i efterskott.

Du debiteras inget för perioden november till april.

Efter säsongen sparar du själv kärlet på någon lämplig plats.


Tömning av trädgårdsavfall 2024
Onsdagar 8/5, 29/5, 12/6, 26/6, 31/7, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10 och 30/10