Så fungerar elmarknaden

Hur bestäms egentligen elpriset? Vad är det som påverkar? Och vilket elområde hör jag till?

Elmarknaden är en komplex marknad där många faktorer påverkar elpriset. Här går vi igenom några av de vanligaste frågorna även om det inte är helt enkelt att ge ett kortfattat svar. Hittar du inte svar på din fråga här kan du kolla i vår FAQ eller höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Skillnaden mellan elhandel och elnät

Avgiften för elnät är enkelt förklarat en avgift du betalar för att elen ska transporteras från platsen där den produceras hem till dig. Avgiften för elhandel är kostnaden för den faktiska elen som du använder inklusive moms och avgifter.

Hur bestäms elpriset?

Elpriset, det vill säga avgiften för elhandel, bestäms av utbud och efterfrågan, lika som för andra råvaror. På elbörsen säljer flera hundra producenter sin el och här köper sen elhandelsbolagen, som också är flera hundra, in elen för att sälja den vidare till privatpersoner och företag.

Priset påverkas av många faktorer. Bland annat av väder och vind, tillgången till olika energikällor och var i landet du bor.

Vad beror de varierande priserna på?

Just nu är det framförallt fem faktorer som tillsammans gör att det är en svängig elmarknad.

1. Elnätet i Sverige sitter ihop med Europa

  • Sveriges nät är direkt sammankopplat med flera delar av Europa. Det finns många fördelar med att tillhöra en "energi-gemenskap", som sänkta koldioxidutsläpp och lägre elkostnader över tid i hela Europa. Däremot påverkas vi mer av elpriset i andra länder och händelser i omvärlden.

2. Dyrare fossila bränslen

  • Även om du har gjort ett smart val och har 100 % förnybar energi så spelar priserna för fossila bränslen en roll. Just eftersom vi sitter ihop med stora delar av Europa och handlar på samma marknad. När priserna på gas, kol och olja går upp påverkas därför priset även i Sverige. Framförallt i de sydligaste delarna. Rysslands invasion av Ukraina har förvärrat situationen, eftersom många länder satt stopp för leveranser från Ryssland.

3. Det är trångt i elnäten i Sverige

  • Sveriges nät är direkt sammankopplat med flera delar av Europa. Det finns många fördelar med att tillhöra en "energi-gemenskap", som sänkta koldioxidutsläpp och lägre elkostnader över tid i hela Europa. Däremot påverkas vi mer av elpriset i andra länder och händelser i omvärlden.

4. Väder och vind

  • När det är minskad nederbörd så kan vattenkraften inte producera lika mycket som år med mycket nederbörd. På samma vis är vindkraften beroende av att det blåser och producerar mycket el när det blåser i Norra Europa - men bidrar inte lika mycket när det mojnar. Varmt väder i stora delar av Europa gör också behovet av kyla större. Då används mycket el för exempelvis luftkonditionering, kyllager för mat eller kylning av serverhallar eller andra industrier.

5. Politiska beslut

  • Något som påverkar elpriset och energimarknaden i hög utsträckning, både på kort och lång sikt, är också politiska beslut. Både inom Sveriges gränser, men även i Europa och resten av världen.

Varför finns det elområden? Och vilket hör jag till?

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra olika elområden. Gränserna mellan elområdena går där man bedömde att elnäten behöver förstärkas för att kunna transportera mer el inom Sverige. 

Införandet av elområden skulle stimulera till investeringar i ny elproduktion där det fanns ett underskott på el, och till att tydliggöra var elnäten behövde förstärkas för att kunna föra över mer el inom Sverige. Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Elpriserna varierar alltså mellan områdena och vid olika tidpunkter.

Söderhamn tillhör område 2 Sundsvall. Här kan du se vilket område du tillhör.

Klicka här för att se bilden till höger större. Bilden är från Energiföretagen.

Källor:
Energiföretagen
Energimarknadsinspektionen
NordPool