100 procent förnybar el

Vår el är garanterat 100 % förnybar, helt fri från fossila bränslen.

Elen vi säljer är förnybar och producerad av energikällor som vatten, sol, vind och biobränsle. Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Att enbart erbjuda förnybar el är en självklarhet för oss och ett av våra bidrag till att skapa en bättre miljö och en hållbarare framtid.

100% förnybar el från Söderhamn Nära 2023Nordisk residualmix 2022


Miljöpåverkan

Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2020 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,000 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Vad är residualmix?

Om du inte gjort ett miljöval får du el från något som kallas Nordisk residualmix. Det är den elproduktion som "blir över" när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva miljöval. Andelen kärnkraft och fossilbaserad elproduktion är högre och därmed även utsläppen. Nordisk residualmix beräknas årligen av Energimarknadsinspektionen och är samma för alla elhandlare i Sverige.

Ursprungsgarantier

Vi som elhandelsföretag köper så kallade ursprungsgarantier av elproducenter för att kunna intyga för våra kunder att elen vi säljer kommer från förnybar elproduktion. Ursprungsmärkningen och ursprungsgarantierna granskas av våra revisorer en gång per år. Du kan läsa revisorernas intyg om vår ursprungsmärkta här. Pdf, 584.9 kB.

Vad betyder förnybar och fossilfri energi?

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Fossilfritt betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som exempelvis olja, kol eller gas.

Fossila bränslen, som till exempel olja och kol, tar lång tid att bilda. De består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund. De kommer från små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Under miljontals år har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och utsatts för ökande tryck och temperatur, och som då sakta omvandlats till kol, olja och gas.

Den olja vi använder idag bildades för mellan 50 och 500 miljoner år sedan. Lagren minskar snabbt och det tar lång tid för fossila bränslen att förnyas. Fossila bränslen är alltså en resurs som kommer att ta slut.