Historiska priser

El är idag en handelsvara och precis som med andra varor, förändras priset beroende på tillgång och efterfrågan. Vi prissätter det rörliga elpriset utifrån vårt genomsnittspris varje månad. Genomsnittspriset är vår faktiska inköpskostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balansansvar samt avgifter till Svenska Kraftnät. Det rörliga elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.


Elområde 1

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 1

2018

2019

2020

2021


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

33,46

58,91

26,05

47,25

Februari

41,30

51,02

17,24

46,25

Mars

47,70

44,04

11,32

27,28

April

42,15

43,78

6,57

27,94

Maj

35,18

39,02

11,32

41,25

Juni

47,77

27,62

11,63

36,42

Juli

57,07

38,71

10,07

53,83

Augusti

59,60

41,11

19,80

60,52

September

54,01

37,95

32,56

59,52

Oktober

48,41

40,69

22,38

26,08

November

52,06

45,46

8,06

56,00

December

54,86

38,23

19,64


Året


47,80

42,21
Elområde 2

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 2

2018

2019

2020

2021


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

33,69

58,63

26,22

47,77

Februari

41,40

50,86

17,14

47,00

Mars

48,20

44,18

11,21

27,26

April

42,39

44,09

6,64

28,39

Maj

35,64

39,24

11,39

41,59

Juni

47,65

28,27

11,67

36,72

Juli

57,02

38,69

10,11

54,77

Augusti

59,69

41,11

19,83

60,68

September

54,53

38,07

32,95

59,55

Oktober

48,59

40,68

22,78

26,79

November

52,22

45,40

8,27

55,55

December

54,93

38,41

19,57


Året

47,80

42,30
Elområde 3

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 3

2018

2019

2020

2021


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

33,71

59,46

26,84

52,08

Februari

41,70

51,16

21,73

58,32

Mars

47,90

44,20

16,86

39,47

April

42,37

44,03

10,97

35,60

Maj

35,89

39,30

14,95

46,41

Juni

47,64

28,20

27,02

42,71

Juli

57,03

38,85

10,57

61,68

Augusti

60,54

41,17

37,77

70,34

September

54,73

38,82

36,90

96,76

Oktober

48,54

42,31

24,85

70,19

November

54,97

46,10

28,72

96,12

December

55,14

39,46

34,24


Året

48,35

42,75Elområde 4

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 4

2018

2019

2020

2021


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

34,13

60,03

29,82

53,35

Februari

42,54

51,60

21,81

59,12

Mars

48,05

44,22

19,10

48,46

April

42,43

44,29

16,06

44,62

Maj

39,10

40,77

16,32

51,02

Juni

50,36

31,82

27,56

76,35

Juli

58,00

41,37

25,68

72,45

Augusti

62,07

43,24

44,13

88,80

September

55,81

41,07

39,45

127,72

Oktober

56,45

47,74

30,02

92,81

November

59,31

46,82

40,41

124,75

December

56,04

40,24

41,09


Året

50,36

44,44
Elcertifikatspris

Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften. Alla priser nedan visas i öre/kWh.


2018

2019

2020

2021

Januari

2,17

5,54

0,52

0,14

Februari

2,50

6,44

0,73

0,14

Mars

3,12

4,55

058

0,14

April

3,26

2,95

0,50

0,14

Maj

3,57

2,01

0,42

0,14

Juni

5,10

1,78

0,42

0,14

Juli

5,23

1,68

0,42

0,14

Augusti

5,25

2,08

0,28

0,14

September

6,68

2,01

0,23

0,14

Oktober

7,40

1,74

0,17

0,14

November

6,81

2,15

0,15

0,14

December

5,66

1,41

0,146Till toppen