Historiska priser

El är idag en handelsvara och precis som med andra varor, förändras priset beroende på tillgång och efterfrågan. Vi prissätter det rörliga elpriset utifrån vårt genomsnittspris varje månad. Genomsnittspriset är vår faktiska inköpskostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balansansvar samt avgifter till Svenska Kraftnät. Det rörliga elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.


Elområde 1

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 1

2016

2017

2018

2019


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

29,42

31,74

33,46

58,91

Februari

19,01

32,63

41,30

51,02

Mars

20,93

30,14

47,70

44,04

April

21,05

28,52

42,15

43,78

Maj

22,77

29,70

35,18

39,02

Juni

31,96

27,71

47,77

27,62

Juli

28,43

30,82

57,07

38,71

Augusti

30,21

33,49

59,60

41,11

September

28,80

34,46

54,01

37,95

Oktober

36,34

28,83

48,41

40,69

November

42,07

32,91

52,06

45,46

December

33,81

30,74

54,86

38,23

Året


28,73

30,97

47,80Elområde 2

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 2

2016

2017

2018

2019


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

28,53

31,70

33,69

58,63

Februari

19,21

32,85

41,40

50,86

Mars

21,08

30,23

48,20

44,18

April

21,17

28,75

42,39

44,09

Maj

22,99

29,97

35,64

39,24

Juni

32,67

27,70

47,65

28,27

Juli

28,59

30,64

57,02

38,69

Augusti

30,38

33,32

59,69

41,11

September

28,93

34,59

54,53

38,07

Oktober

36,41

28,93

48,59

40,68

November

42,10

33,08

52,22

45,40

December

33,87

30,98

54,93

38,41

Året

28,82

31,06

47,80Elområde 3

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 3

2016

2017

2018

2019


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

32,00

31,90

33,71

59,46

Februari

19,51

32,87

41,70

51,16

Mars

21,09

30,19

47,90

44,20

April

21,17

28,68

42,37

44,03

Maj

22,94

29,97

35,89

39,30

Juni

32,63

27,68

47,64

28,20

Juli

28,56

30,74

57,03

38,85

Augusti

30,31

33,56

60,54

41,17

September

29,14

35,99

54,73

38,82

Oktober

36,45

30,65

48,54

42,31

November

42,11

33,05

54,97

46,10

December

33,97

31,88

55,14

39,46

Året

29,15

31,43

48,35


Elområde 4

Hur priset har varierat under tidigare år kan du se nedan. Priserna är exklusive påslag och elcertifikat.

Elområde 4

2016

2017

2018

2019


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

31,8

34,08

34,13

60,03

Februari

20,02

34,15

42,54

51,60

Mars

21,87

30,43

48,05

44,22

April

21,29

29,09

42,43

44,29

Maj

22,99

30,12

39,10

40,77

Juni

33,12

28,56

50,36

31,82

Juli

28,64

30,74

58,00

41,37

Augusti

30,36

33,80

62,07

43,24

September

29,64

36,60

55,81

41,07

Oktober

37,00

32,50

56,45

47,74

November

42,33

35,99

59,31

46,82

December

35,39

33,67

56,04

40,24

Året

29,54

32,48

50,36Elcertifikatspris

Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften.


2016

2017

2018

2019


öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

öre/kWh

Januari

31,8

34,08

34,13

5,54

Februari

20,02

34,15

42,54

6,44

Mars

21,87

30,43

48,05

4,55

April

21,29

29,09

42,43

2,95

Maj

22,99

30,12

39,10

2,01

Juni

33,12

28,56

50,36

1,78

Juli

28,64

30,74

58,00

1,68

Augusti

30,36

33,80

62,07

2,08

September

29,64

36,60

55,81

2,01

Oktober

37,00

32,50

56,45

1,74

November

42,33

35,99

59,31

2,15

December

35,39

33,67

56,04

1,41

Året

29,54

32,48

50,36Till toppen