Historiska priser

Här kan du se våra historiska elpriser.

Genomsnittspriset nedan är Nordpools månadsmedel inklusive vår faktiska inköpskostnad för kraftinköp, så som ursprungsmärkning, balansansvar samt avgifter till Svenska Kraftnät. Elcertifikatet är inte inräknat i genomsnittpriset.

Elcertifikatspris

Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften. Alla priser nedan visas i öre/kWh.

Till toppen