Historiska priser

Här kan du se våra historiska elpriser.

Grafen visar det historiska elpriset för dig som har ett rörligt elavtal. Vi räknar med Nordpools månadsmedel, våra inköpskostnader, elcertifikat samt ett påslag (5,9 öre/kWh inkl. moms). Den fasta månadsavgiften och elnätsavgifter är inte medräknat i priset.

Du kan själv välja om du vill visa priserna inklusive eller exklusive moms genom att klicka i och ur rutan här ovan.

Elcertifikatspris

Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften. Alla priser nedan visas i öre/kWh.