GDPR och behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet

Från 2018-05-25 gäller följande policy för Söderhamn Nära Elhandel.

Vi värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy. Policyn utgår från dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, och ersätter Personuppgiftslagen, PUL.

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis för marknadsföring, uppföljning och information samt för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att neka till att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan avsäga dig det.

Enligt lag behandlar vi bara personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lagar. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

• Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress
• Personnummer
• Användarnamn
• Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
• Uppgifter som du registrerade självmant och uppgifter du lämnar via samtycke
• Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll
• Debiteringsgrundande information, till exempel avtal och mätvärden
• Information om din anläggning/bostad/lokal
• Information om din datatrafik som genereras via bredband, till exempel IP-adress
• All avtalsrelaterad information
• Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande.

Ditt samtycke
Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar att behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt
• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som du lämnar i samband med att du tecknar avtal med oss
• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
• Uppgifter som vi får från offentliga register
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss eller besöker oss.
• Uppgifter som registreras då du väljer att följa oss och/eller kommentera på våra sociala medier.

Hantering av personuppgifter
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi skapat särskilda behörighetskontroller som gör att endast ett begränsat antal medarbetare har tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär ett högre skydd för dig och dina rättigheter.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Personuppgifter till tredje part
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Söderhamn Nära Elhandel är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Frågor och insyn
Söderhamn Nära Elhandel strävar efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter eller vår integritetspolicy ber vi dig kontakta vår kundservice.

Kontakt och besöksuppgifter:
Söderhamn Nära AB
Box 94
826 22 Söderhamn
Besöksadress Stabbläggaregatan 11.
Telefon: 0270-766 10
info@soderhamnnara.se

Dataskyddsombud
Fridah Gomér Pettersson
Telefon: 026-17 24 23
dataskyddsombud@gavleenergi.se