Kundservice

Flyttanmälan

Att tänka på när du flyttar

Vatten

Om du säljer din fastighet och har kommunalt vatten och/eller avlopp ska du anmäla det till vår Kundservice.

När du flyttar ut
•    Vilken dag vattenleveransen ska upphöra i ditt namn - det vill säga vilken dag du flyttar ut.
•    Namn och personnummer på den person som flyttar in efter dig.
•    Din nya adress dit slutfakturan ska skickas

När du flyttar in
•    Vilken dag ska vi börja leverera vatten till dig – vilken dag du flyttar in.
•    Namn, adress, personnummer och telefonnummer.
•    Är ni två som flyttar in tillsammans? Meddela vem som ska ansvara för avtalet.
•    Vem har bott i lägenheten eller villan innan dig?

Avläsning av vattenmätaren
Du och den nya ägaren läser av vattenmätaren själva på flyttdagen, när ni gjort det kontaktar ni vår Kundservice och meddelar mätarställningen.
Meddela även hur många personer som kommer att bo i fastigheten.

El och elavtal när du flyttar ut

Bor du inom Söderhamn Näras elnätsområde behöver du bara anmäla flytten till vår Kundservice eller via vår hemsida. Om du bor i en hyreslägenhet är det viktigt att kontrollera med din hyresvärd vem som ska betala el under uppsägningstiden. När vi tar emot en flyttanmälan vill vi veta följande av dig:

•   Vilken dag elnätsleveransen ska upphöra i ditt namn - det vill säga vilken dag du flyttar ut.
•    Namn och personnummer på den person som flyttar in efter dig.
•    Din nya adress dit slutfakturan ska skickas

Elnätsföretaget ansvarar för att elmätaren läses av, så att du får betala rätt summa på din slutfaktura. Om du inte kommit överens om något annat med ditt elhandelsföretag, upphör ditt elprisavtal att gälla
automatiskt när du flyttar ut.

El och elavtal när du flyttar in

För att vi ska kunna registrera ett elnätsavtal eller elhandelsavtal på din nya adress behöver vi få lite uppgifter av dig:

•   Vilken dag vi ska börja leverera el till dig – vilken dag du flyttar in.
•   Namn, adress, personnummer och telefonnummer.
•   Är ni två som flyttar in tillsammans? Meddela vem som ska ansvara för avtalen. Elnätsavtalet och elprisavtalet ska tecknas av samma person.
•   Vem som har bott i lägenheten eller villan innan dig.

Om du inte tecknar något elavtal är elnätsföretaget där du bor enligt lagen skyldiga att anvisa ett elhandelsföretag, så att du får el till bostaden. Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir då det företag du köper el av, fram till att du själv väljer att teckna ett elavtal med ett annat elhandelsföretag.

Om du väljer ett nytt elhandelsföretag, ska du teckna avtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla. Du kan byta elhandelsföretag, men inte elnätsföretag.

Fjärrvärme

Finns det fjärrvärme i huset du flyttar till?
Hör av dig till Kundservice om du har frågor om abonnemanget.

När du flyttar ut
•    Vilken dag fjärrvärmeleveransen ska upphöra i ditt namn - det vill säga vilken dag du flyttar ut.
•    Namn och personnummer, på den person som flyttar in efter dig.
•    Din nya adress, dit slutfakturan ska skickas

När du flyttar in
•    Vilken dag ska vi börja leverera fjärrvärme till dig – vilken dag du flyttar in.
•    Namn, adress, personnummer och telefonnummer.
•    Är ni två som flyttar in tillsammans? Meddela vem som ska ansvara för avtalet.
•    Vem har bott i lägenheten eller villan innan dig?

Bredband

Om du vill ta med bredbandet dit du flyttar - kom ihåg att säga till 14 dagar innan du flyttar. Om du vill säga upp ditt bredband gäller en månads uppsägningstid.

Kabel-TV

Om du har kabel-TV via fiber har du en kalendermånads uppsägning.

Renhållning

När du flyttar ut
I samband med att du flyttar och säljer din fastighet behöver du inte göra något. Kärlet lämnar du kvar och det är den nya ägarens ansvar att se till rätt avgift betalas och att de har det kärl de vill ha.
Flyttar du och samtidigt behåller fastigheten i din ägo, kommer vi att hämta ditt kärl. Du måste då även fylla i en blankett för tillfälligt uppehåll i sophämtningen och kommer att fortsätta betala grundavgiften för renhållning.

När du flyttar in
Grundregeln är att du ärver de kärl som finns på fastigheten. Vill du ändra storlek på kärlet eller hämtningsintervall kontaktar du oss på 0270- 766 10.

Formulär för utflytt

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera din flytt.
Vi kan inte registrera en flytt som skett före dagens datum. Observera att om du hyr är utflyttningsdatum detsamma som sista datum för hyreskontraktet.

 

Formulär för inflytt

Fyll i alla fält som är markerade med en * för att vi ska kunna registrera din flytt.
Vi kan inte registrera en flytt som skett före dagens datum.
Observera att om du hyr är utflyttningsdatum detsamma som sista datum för hyreskontraktet.

 

Formulär för flytt av elhandelsavtal

Har du elhandelsavtal med Söderhamn Nära Elhandel så har du möjlighet att flytta med ditt avtal eller teckna ett nytt på ett enkelt sätt.

Tänk på att det är du som tecknat elnätskontraktet som också ska teckna elhandelsavtalet.
Har du funderingar och frågor kan du kontakta vår kundservice på tel. 0270-766 10 eller maila: info@soderhamnnara.se

Här hittar du formuläret.

Till toppen