Kolla först - gräv sen!

Vid konstaterad eller misstänkt skada

 • Om personskada uppstått - larma 112!
 • En skadad kabel kan vara livsfarlig och får ej vidröras!
 • Kontakta genast ledningsägaren – Söderhamn Nära kundservice 0270-766 10
 • Stanna kvar och bevaka!
 •  
 • Vid utsättningar av våra ledningar gäller följande färgmarkeringar:
 • FIBER - Grön
  VATTEN & AVLOPP - Blå
  FJÄRRVÄRME - Lila
  KABEL-TV - Röd
  EL - Gul
 • Observera att EL och KABEL-TV fått ändrade färgmarkeringar.
 •  

Registrera ärende på Ledningskollen - gräv sen

Ska du gräva i marken ska du alltid registrera det på Ledningskollen innan du påbörjar arbetet. Då sker kostnadsfri anvisning av var ledningarna finns (Söderhamn Näras elnät/fjärrvärme/vatten/bredband).

Vi behöver din beställning via Ledningskollen minst tre arbetsdagar i förväg.
Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst och du når fler ledningsägare som är anslutna till tjänsten samtidigt.

Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar från det att utsättningen påbörjats. Det är upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverkar synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats vid anvisningen. Handverktyg skall användas vid grävning inom 1 m från ledning om inget annat avstånd anges.

Vid skador som uppkommer i samband med grävning utan anvisning eller som har orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för de kostnader som uppkommer.

Vid beslut om ledningsanvisning går vi på ert planerade startdatum som ni anger i ärendet.

Om ni INTE blir kontaktade av en fälttekniker så blir ledningar i området anvisade senast samma dag som ni har angett startdatum.

I andra fall kontaktar vi er för att bestämma annan tid.

När anvisning är utförd så är det ERT ansvar att bevara markeringar tills dess att arbetet är klart.

Om ni vill ha kompletterande anvisning (utökat område) i samma ärende eller om ni av någon anledning vill ha ledningar anvisade en gång till så tas en avgift ut på 2000:-/tillfälle samt en timtaxa på 1000:-/timme, båda avgifter är ex. moms.

Detta debiteras sedan separat för varje nyttighet, t.ex. komplettering för både EL och OPTO blir då 2x2000:- samt dubbel timtaxa.

Till toppen