Allt om fiber

Den snabbaste uppkopplingen mot Internet du kan få är via fiber. Förutom snabb datatrafik kan du även använda fiberuppkopplingen för kabel-TV, IP-telefoni och bredbands-TV. Fiber är helt enkelt den bästa och snabbaste vägen till en rad Internetbaserade tjänster.

Intresset för Söderhamn Näras utbyggnad av fibernätet utanför centrala Söderhamn är väldigt stort och vi får många frågor om var och när vi bygger ut fibernätet. Vi vill därför passa på att presentera vårt fiberprojekt lite närmare för dig som bor i de områden där vi kommer att bygga ut fibernätet de kommande åren.

Så här populärt är fiber
Att installera fiber från Söderhamn Nära har visat sig vara mycket populärt. I de områden där vi genomfört våra fiberprojekt har så många som drygt 70 procent av hushållen anslutit sig till fibernätet.

Många av dem som anslutit sig till Söderhamn Näras fibernät tycker också att det känns tryggt att fibernätet ägs lokalt med en lokal kundservice och lokala tekniker som snabbt kan rycka ut om något krånglar.

Ytterligare en bra sak som kommer dig till godo om du ansluter dig till Söderhamn Näras fibernät är att överskottet på verksamheten återinvesteras i fibernätet.

OBS!
Information och beställningsblanketter kommer att skickas ut till berörda fastigheter i god tid innan projektet startar.

Anslutningsavgiften
Söderhamn Nära har ett av landets absolut lägsta priser på att ansluta fiber. För att ansluta fiber till in villa är kostnaden 19 500 kronor. Du kan enkelt beställa fiber på vår hemsida, via denna länk.

Kabel-TV
Förutom snabbt och säkert bredband, får du även tillgång till Söderhamn Näras TV-utbud. Du kan enkelt välja att lägga till vårt digitala baspaket eller utöka utbudet via vår samarbetspartner Sappa.

Fiber till Gävleborg
Fiber till Gävleborg är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Gävleborg.  På Region Gävleborgs hemsida får du veta mer.

Landsbygdsprogrammet
För fiberutbyggnad "sista biten till kund" inom småbyar och på landsbygd finns möjlighet till bidrag från Landsbygdsprogrammet. Stödmedlen hanteras av Jordbruksverket och administreras av respektive Länsstyrelse.

Frågor och svar om fiberutbyggnaden

Vi får många frågor med anledning av att det finns andra fiberaktörer som erbjuder installation av fiber i Söderhamns kommun. Här har vi listat de vanligaste frågorna och svaren som vi får om fiber.

Hur mycket kostar det att ansluta sig?
Söderhamn Nära har ett av landets absolut lägsta priser på att ansluta fiber. För att ansluta fiber till in villa är kostnaden 19 500 kronor. Du kan enkelt beställa fiber på vår hemsida, via denna länk.

Hur kan ni hålla så lågt pris?
Vi har alltid strävat efter att ha ett lågt pris för att vi anser att så många som möjligt ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Genom samordning och planering kan vi hålla en låg installationsavgift.
Ytterligare en viktig anledning till det låga priset är att vi återinvesterar överskottet i fibernätet. På så vis kommer vår vinst alla fiberanvändare till godo.

Var och hur kommer ni att bygga ut fibernätet?
Under fliken "Bredband" hittar du en uppdaterad lista över pågående projekt och de orter som vi har planerat att ansluta under året.

Söderhamn Näras mål för fiberutbyggnad är lika högt satta som det nationella målet, det vill säga att 95 procent av kommunens invånare ska ha möjlighet till bredband via fiber fram till 2025.

Gräver ni på min tomt?
Vi gräver inte inne på din tomt, helt enkelt för att du som tomtägare ofta känner bäst till var du inte kommer att gräva i framtiden. En kanalisation för fiber kräver inte att du gräver djupt. Andra leverantörer där grävning ingår ställer oftast ändå krav på att marken skall vara mjuk, annars tillkommer extra kostnader för grävning i fast mark.

Om du inte vill eller kan gräva ner fiberkabeln på din egen tomt , kan det vara en bra idé att du går samman med dina grannar och att ni gemensamt beställer grävning av en entreprenör. Du kan även använda ROT-avdrag för grävningsarbetet på din egen tomt.

Hur fungerar anslutning i fastigheten?
I installationsavgiften ingår uppsättning av modemet. Vi borrar oss genom väggen på den plats som du har anvisat och därefter sätter vi upp modemet och kontrollerar att allt fungerar som det ska. När det är gjort är ditt fiberabonnemang färdigt att tas i bruk.

Kan jag få kabel-TV?
Med fiber från oss kan du ansluta dig till Söderhamn Näras TV-utbud. Du kan enkelt välja att lägga till vårt digitala baspaket eller utöka utbudet via vår samarbetspartner Sappa.

Vad säger marknaden?
Sveriges kommuner och landsting anser att bredbandsnäten, både lokala och de regionala gör störst nytta när de är offentligt ägda. Mycket beror på att kommunernas och landstingens välfärdstjänster digitaliseras. SKL, som tidigare var en stark förespråkare för att det skall finnas olika tjänsterleverantörer, backar nu och säger att Internet är en förutsättning för att köpa tjänster.

Pris för att ansluta till fibernätet

Är du intresserad av att ansluta din fastighet eller villa till fibernätet kan du med fördel göra det genom att fylla i en bindande beställning här. Ingår din adress i något av våra kampanjområden kommer du att få en beställningsblankett hemskickad. Det går även bra att kontakta vår kundservice på 0270-766 10 om du är osäker på vad som gäller.

Vi har två anslutningsavgifter; den ena gäller för projekt där vi planerar att ansluta flera fastigheter samtidigt och den andra gäller om du vill beställa separat fiberanslutning i ett område där vi redan har anlagt fiber.

• Anslutningsavgift i kampanjområden är för närvarande 10 000 kronor inklusive moms.
• Separat anslutningsavgift i områden där det finns fiber är 19 500 kronor inklusive moms.
• Utöver anslutningsavgiften tillkommer en månadskostnad beroende på vilka tjänster du väljer.

Ansluta till fibernätet

När du har beställt fiberanslutning kommer du att få instruktioner och information om hur det hela kommer att gå till.
Själva anslutningen går till så att vi drar fram fiberkabeln till en punkt vid din tomtgräns. Du får själv gräva och lägga ner kabeln på din egen tomt. Därefter kommer våra bredbandstekniker och borrar hål i ytterväggen och slutför installationen.
Vi meddelar dig när din anslutning är klar och du kan beställa de tjänster du önskar.