Jobba hos oss

Vi söker för närvarande:

Lämna intresseanmälan
och CV till Lena!

Ibland händer det att vi inte har några lediga jobb, men du kan naturligtvis ändå kontakta oss för att lämna intresseanmälan eller CV.

Skicka ett mail till vår personalchef Lena Sandin:
lena.sandin@soderhamnnara.se

 

Några ord från våra medarbetare:

Pär Edquist, arbetsledare på Söderhamn Nära, bredband/kabel-TV

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig, Pär?
- Det kan variera väldigt mycket från dag till dag.
Som arbetsledare och projektör är jag naturligtvis mycket ute på ”fältet” och ser till att allt fungerar som det ska i våra olika projekt. Det blir också en hel del tid vid datorn med projekteringsarbete. Men jag kan också få åka på akututryckningar till privatpersoner som har problem med kabel-TV eller ett företag vars internet slutat fungera.

Vad är det som gör ditt jobb intressant?
- Jag får väl svara som många andra gör – alla varierande arbetsuppgifter. Ingen dag är den andra lik. Dessutom är det ju alltid trevligt att få träffa våra kunder.

Henrik Inancsi, mätartekniker på Söderhamn Elnät

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig, Henrik?
- Eftersom jag arbetar med att samla in och sammanställa värden från alla våra 9.000 elmätare blir det naturligtvis mycket administrativt arbete på kontoret. Men jag är också en hel del ute på fältet och byter ut elmätare. Det kan bero på att mätarna slutat fungera eller så byter vi ut i rent förebyggande syfte.

Vad är då som är så kul med just ditt jobb?
- Variationen. Att kunna varva kontorsjobbet med att vara ute i friska luften. Elmätare som ska bytas  finns ju överallt. Det betyder att man under en och samma dag kan få besöka både en villa i stan, en fabrikslokal och en sommarstuga längst ute i skärgården.

Emelie Hagström, arbetar som administratör och kundservicemedarbetare på Söderhamn Nära

Emelie - berätta lite om hur en arbetsdag kan se ut för dig.
- Jag arbetar på kundservice, mina arbetsuppgifter är att sköta mycket administrativt. Bland annat ta emot flyttanmälningar, men även hjälpa och serva våra kunder genom att svara på telefonsamtal. Dessutom har jag delansvar för debiteringen och frågor som gäller vatten och avlopp. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det roligaste med mitt jobb är att jag får bemöta/träffa så många olika människor. Både via telefonsamtal och direktkontakt med kunderna när jag sitter i receptionen.

Robert Blom- rörnätstekniker på Söderhamn Nära, vatten

Berätta för oss hur en arbetsdag kan se ut.
- Jag arbetar med drift- och underhållsarbeten på ledningsnäten.  Under en dag kan jag göra allt från laga akuta vattenläckor till att utföra planerade underhållsjobb.  En typisk uppgift kan vara att byta en servisventil till en fastighet eller rensa ett avlopp från ett stopp. När det blivit stopp i ett ledningsrör tar vi även hand om orsaken till stoppet så att det inte ska uppstå igen.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
- Att få vara ute på dagarna och att lösa och undersöka problem. Mitt jobb är alltid spännande och intressant, för man kan aldrig vara säker på vad som ska hända under dagen.

Magnus Lindberg - distributions­elektriker på Söderhamn Elnät

Magnus, berätta för oss hur en arbetsdag kan se ut för dig
- Jag utför elnätsarbeten av alla de slag inom spänningarna 04-10kV. Det kan röra sig om stolpjobb, kabelschakt eller sjökabelförläggning. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att förlägga markkabel då vi vädersäkrar och förstärker vårt elnät i hög takt nu. Vi ansluter även många nya fastigheter till elnätet. Övrigt som också dyker upp under en arbetsdag kan vara felavhjälpningar av olika slag samt kabelutsättningar där vi anvisar vart kablarna går i backen så att de inte grävs av. Ingår även i beredskaps­styrkan som avhjälper fel på elnätet som sker på icke ordinarie arbetstid.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
- Att jag får vara utomhus hela dagarna, stolpjobb och felavhjälpningar av alla de slag.

Till toppen