Ledningskollen - innan du gräver

Vid konstaterad eller misstänkt skada

  • Om personskada uppstått - larma 112!
  • En skadad kabel kan vara livsfarlig och får ej vidröras!
  • Kontakta genast ledningsägaren – Söderhamn Nära kundservice 0270-766 10
  • Stanna kvar och bevaka!


  • Registrera ärende på Ledningskollen - gräv sen

Ska du gräva i marken ska du alltid registrera det på Ledningskollen innan du påbörjar arbetet.

Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst och du når fler ledningsägare som är anslutna till tjänsten samtidigt.

Vid skador som uppkommer i samband med grävning utan anvisning eller som har orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för de kostnader som uppkommer.

Kundservice

Ordinarie öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen