Tryggt att dricka vattnet från Ålsjöns vattenverk

Livsmedelsverket har uppdaterat kostrekommendationer för fisk från Ålsjön. Därför har kommunen tagit beslut om kostrådet att man inte bör äta fisk från sjön på grund av förhöjda PFAS-halter i fisken.

Detta förbud påverkar inte dricksvattnet från Ålsjöns vattenverk eftersom det vattnet tas från grundvattnet ur Söderalaåsen. Halterna av PFAS-ämnen i dricksvattnet är betydligt lägre än Livsmedelsverkets nuvarande åtgärdsgräns som ligger på 90 nanogram per liter vatten. Dricksvattnet från Ålsjöns vattenverk har ett PFAS-medelvärde på mindre än fem nanogram per liter. Du kan alltså känna dig trygg med att dricka vattnet även i framtiden.

Är du intresserad av att veta mer om vårt dricksvatten, samt analyser av vattenkvaliteten, kan du läsa mer här.

Till toppen