Servicearbete på vattentornet

Från och med klockan 23.00 den 12 november till klockan 18.00 den 13 november kommer Söderhamn Nära att utföra servicearbete på vattentornet vid Åsberget i Söderhamn.

Under arbetets gång kan abonnenter i Söderhamn uppleva tryckförändringar på ledningsnätet. Det kan även förekomma missfärgningar på vattnet. Detta är inget farligt men om ditt vatten är missfärgat bör du undvika att tvätta vittvätt under tiden då arbetet pågår.

Till toppen