Ledningskollen - innan du gräver

Om du planerar att gräva, borra, dika eller göra något annat som innebär att du gör arbeten under markytan kan du anmäla detta på Ledningskollen.

Här hittar du även information om vilka ledningsägare som har infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) nedgrävd på den plats där du vill gräva. En kontakt med Ledningskollen når alla ledningsägare som är med. Systemet hanterar din förfrågan om ledningsanvisning till alla som är berörda. Tjänsten är dessutom kostnadsfri.

För kabelanvisning gå till www.ledningskollen.se

Till toppen