Ansökan om vattendom för Holmsveden

Ansökan om vattendom samt ansökan om revidering av vattenskyddsområde och dess föreskrifter för Holmsvedens vattentäkt

Inbjudan till samråd och tidiga synpunkter
Ansökan om tillstånd för grundvattenbortledning i Holmsveden, samt ansökan om revidering av Holmsvedens vattenskyddsområde och dess föreskrifter.
Holmsvedens vattentäkt utgör vattentäkt för ca 150 boende i Holmsveden. Råvattnet baseras på grundvatten som tas från en grävd och en bergborrad brunn. I nuläget saknas vattendom för Holmsvedens vattentäkt och kommunens VA huvudman Söderhamn Nära, planerar därför att under hösten 2021 ansöka om tillstånd vid mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken kap 11 för bortledande av grundvatten från Holmsveden, fastigheterna Härnebo 2:50 och 2:92. Inom ramen för ansökan planeras inga nya uttagsbrunnar eller andra anläggningar. I samband med ansökan om grundvattenuttag kommer även en revidering av vattenskyddsområdet och dess föreskrifter för Holmsvedens vattentäkt att genomföras.

Enskilda berörda, såsom fastighetsägare samt innehavare av särskild rätt, inbjuds till samråd avseende ansökan om vattendom samt erbjuds möjlighet att lämna tidiga synpunkter avseende revideringen av vattenskyddsområdet.

Läs mer om inbjudan till samråd avseende ansökan om vattendom här Pdf, 130.1 kB.

Läs mer om underlaget och för samråd avseende ansökan om vattendom här Pdf, 1.2 MB.

Läs mer för tidiga synpunkter avseende revidering av vattenskyddsområde här Pdf, 701.5 kB.

Kundservice

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Besök oss gärna på
Stabbläggaregatan 11
826 37 Söderhamn

Till toppen