Långtå och corona


Långtå återvinningscentral är väldigt välbesökt i dessa tider och med tanke på den rådande coronasituationen har vi infört vissa temporära besöksregler. För att verksamheten ska kunna fungera så bra som möjligt, vill vi därför göra dig uppmärksam på några regler som gäller i samband med ditt besök på Långtå.

Inför ditt besök
Packa din bil och släp så effektivt som möjligt.
Försök få med dig så mycket du kan vid ditt besök, på så vis kan du minimera besöken.
Har du möjlighet att åka ensam, så gör det.

Under ditt besök
Tänk på att alltid hålla avstånd till andra besökare under ditt besök.
Tänk även på att hålla ett respektfullt avstånd till all personal.
Lämna ditt farliga avfall på angivna platser, vi tar sedan hand om det.
Följ och respektera personalens anvisningar samt skyltar med information.
Du som inte ska lämna farligt avfall, följ skyltar med väghänvisningar.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt och respekterar dessa temporära försiktighetsåtgärder.
Det är tack vare dem som vi kan hålla Långtå återvinningscentral öppet som vanligt.

Till toppen