Prislista företag

Här kan du se vilka priser som gäller.
Vi har även listat exempel på vad vad fjärrvärmen kan kosta för olika kategorier.

Priser gäller till och med 2019-12-31

Fjärrvärmetaxa 2019

Taxa

Fast avgift kr/år

Anslutningseffekt kW

Effektavgift kr/år

10

1 770

0 - 49

407 x Anslutningseffekt

11

8 871

50 - 499

346 x Anslutningseffekt

12

43 548

500 - 2499

286 x Anslutningseffekt

13

258 059

2500 -

219 x Anslutningseffekt

Energiavgift är för närvarande 0,476 kr/kWh.

På samtliga avgifter tillkommer 25 % moms.

Debitering sker månadsvis.

Priser gäller från och med 2020-01-01

Fjärrvärmetaxa 2020

Taxa

Fast avgift kr/år

Anslutningseffekt kW

Effektavgift kr/år

10

1 877

0 - 49

407 x Anslutningseffekt

11

10 395

50 - 499

346 x Anslutningseffekt

12

48 600

500 - 2499

286 x Anslutningseffekt

13

287 994

2500 -

219 x Anslutningseffekt

Energiavgift är för närvarande 0,491 kr/kWh.

På samtliga avgifter tillkommer 25 % moms.

Debitering sker månadsvis.

Prisexempel på fjärrvärme - gäller till och med 2019-12-31

För att du ska få en uppfattning om vad fjärrvärmen kostar har vi sammanställt några exempel för olika kategorier. Priserna är exempel på förbrukning under ett år och är exklusive moms.
Delkostnader som ingår i totalårskostnad


Årlig förbrukning

Total kostnad

Fast årsavgift

Effektavgift

Rörlig energikostnad

45 000 kWh

31 330 kr

1 770 kr

8 140 kr

21 420 kr

100 000 kWh

77 231 kr

8 871 kr

20 760 kr

47 600 kr

250 000 kWh

178 041 kr

8 871 kr

50 170 kr

119 000 kr

450 000 kWh

313 031 kr

8 871 kr

89 960 kr

214 200 kr

1 000 000 kWh

691 148 kr

43 548 kr

171 600 kr

476 000 kr


Förklaring till din prislista

Vad är anslutningseffekt?
Anslutningseffekten är taxegrundande och bestämmer hur stor effektavgiften ska bli för året. Anslutningseffekten ska motsvara fastighetens verkliga behov och kan variera om man gör förändringar på sin fastighet.

Hur beräknar vi anslutningseffekten?
Anslutningseffekten beräknas på årsförbrukningsstatistik från de senaste 3 helåren. (för 2018 gäller alltså åren 2015-2017).

Varje års energiförbrukning för uppvärmning justeras med ett väderindex från SMHI:s för att få fram ett värde som går att jämföra med andra år (normalårskorrigering). Om man inte gör detta så kan ett enskilt år med en väldigt kall vinter få stor påverkan på den beräknade anslutningseffekten.

Normalårsförbrukningen räknas om en gång till med index för aktuell byggnads användningsområde (ex. skolor, industrier, bostäder).

Om man sedan beräknar medelvärdet på de 3 senaste korrigerade ”normalåren” så får man fram den aktuella anslutningseffekten.

Effektavgiften
Effekttaxan är en fast kostnad som är olika stor beroende på vilken anslutningseffekt man har. Effekttaxan multipliceras med aktuell anslutningseffekt så får man fram effektavgiften.

Energiavgiften
Energiavgiften är det man betalar för energin man förbrukar och anges i kr/kWh.

Till toppen