Prislista företag

Här nedan kan du se vilka priser som gäller.
Vi har även listat exempel på vad vad fjärrvärmen kan kosta för olika kategorier.

Prisinformation enligt EIFS 2009:3, klicka här.

Priser gäller från och med 2020-01-01

Fjärrvärmetaxa 2020

Taxa

Fast avgift kr/år

Anslutningseffekt kW

Effektavgift kr/år

10

1 877

0 - 49

407 x Anslutningseffekt

11

10 395

50 - 499

346 x Anslutningseffekt

12

48 600

500 - 2499

286 x Anslutningseffekt

13

287 994

2500 -

219 x Anslutningseffekt

Energiavgift är för närvarande 491 kr/MWh.
(1 MWh=1000 kWh)

På samtliga avgifter tillkommer 25 % moms.

Debitering sker månadsvis.

Prisexempel på fjärrvärme - från och med 2020-01-01

För att du ska få en uppfattning om vad fjärrvärmen kostar har vi sammanställt några exempel för olika kategorier. Priserna är exempel på förbrukning under ett år och är exklusive moms.
Nedanstående förbrukning är angiven i kWh (1 MWh=1000 kWh).
Delkostnader som ingår i totalårskostnad


Årlig förbrukning

Total kostnad

Fast årsavgift

Effektavgift

Rörlig energikostnad

45 000 kWh

32 114 kr

1 877 kr

8 140 kr

22 097 kr

100 000 kWh

80 260 kr

10 395 kr

20 760 kr

49 105 kr

250 000 kWh

183 327 kr

10 395 kr

50 170 kr

122 762 kr

450 000 kWh

321 326 kr

10 395 kr

89 960 kr

220 971 kr

1 000 000 kWh

711 246 kr

48 600 kr

171 600 kr

491 046 kr


Förklaring till din prislista

Vad är anslutningseffekt?
Anslutningseffekten är taxegrundande och bestämmer hur stor effektavgiften ska bli för året. Anslutningseffekten ska motsvara fastighetens verkliga behov och kan variera om man gör förändringar på sin fastighet.

Hur beräknar vi anslutningseffekten?
Anslutningseffekten beräknas på årsförbrukningsstatistik från de senaste 3 helåren. (för 2018 gäller alltså åren 2015-2017).

Varje års energiförbrukning för uppvärmning justeras med ett väderindex från SMHI:s för att få fram ett värde som går att jämföra med andra år (normalårskorrigering). Om man inte gör detta så kan ett enskilt år med en väldigt kall vinter få stor påverkan på den beräknade anslutningseffekten.

Normalårsförbrukningen räknas om en gång till med index för aktuell byggnads användningsområde (ex. skolor, industrier, bostäder).

Om man sedan beräknar medelvärdet på de 3 senaste korrigerade ”normalåren” så får man fram den aktuella anslutningseffekten.

Effektavgiften
Effekttaxan är en fast kostnad som är olika stor beroende på vilken anslutningseffekt man har. Effekttaxan multipliceras med aktuell anslutningseffekt så får man fram effektavgiften.

Energiavgiften
Energiavgiften är det man betalar för energin man förbrukar och anges i kr/MWh.
(1 MWh=1000 kWh)

Till toppen