Elnätstaxa

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2019-01-01

Om du väljer en ny taxa måste den tillämpas i minst tolv månader i följd. Du kan alltså inte göra periodiskt återkommande ändringar av taxan eller huvudsäkringarna under den aktuella tolvmånadersperioden.

Vid nyanslutning, återanslutning eller utökning av elabonnemang tar vi ut en avgift enligt särskilda bestämmelser.

Abonnemangsavgiften utgår för varje mätpunkt och bestäms av mätarsäkringens storlek. För huvudsäkring större än 160 A är effekttariff obligatoriskt.

Övriga leveransvillkor hittar du under fliken avtal.

Ändring av mätarsäkringens storlek får endast utföras av en behörig installatör som måste anmäla förändringen till vår kundservice.

Den 1 januari 2018 flyttades kostnaden för energiskatten från ditt elhandelsbolag till ditt elnätsbolag.

Efter ett beslut taget av riksdagen är det nu ditt elnätsbolag som ansvarar för energiskatten.
Den här förändringen märker du genom att din elnätsfaktura blir högre samtidigt som din elhandelsfaktura blir lägre med motsvarande summa.

Detta sker automatiskt och du behöver inte göra någonting. Förändringen påverkar inte heller din totala elkostnad. Flytten av energiskatten gäller den el du använder från och med 1 januari 2018 och kommer att finnas på de fakturor som du får från och med februari 2018.

Så här fördelar sig kostnaden för din el

Din elkostnad består av tre delar
Den kostnad som elnätsbolaget, i det här fallet Söderhamn Elnät AB, tar ut för att transportera elen samt ansvara för elnäten är 20 procent av din totala kostnad.

40 procent av den totala elkostnaden är köpet av själva elen. El köper du av separata elhandelsbolag och vad du betalar beror på vilken typ av avtal du har.

Skatter och avgifter till staten står för ytterligare 40 procent av totalkostnaden.

Enkeltariff

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2019-01-01

Mätarsäkring

Kr/år inkl. moms

16 A (L)*

1 180

16 A

2 695

20 A

3 605

25 A

4 240

35 A

5 875

50 A

7 940

63 A

10 125

80 A

13 720

100 A

15 630

125 A

26 250

160 A

35 625

*16 A (L) tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter.

Avgift elöverföring

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2019-01-01

Tid

öre/kWh inkl. moms

Alla dagar

15,25

Effekttariff

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2019-01-01

Avgift

Exkl. moms

Fast avgift, kr/år

8 544

Abonnemangsavgift, kr/kW/år

360

Elöverföring, öre/kWh

4,8

Högspänningstariff

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2019-01-01

Avgift

Pris exkl. moms

Fast avgift, kr/år

15 577

Abonnemangsavgift, kr/kW/år

300

Energipris, öre/kWh

3,4

Myndighetsavgifter

Myndighetsavgifter som ingår i det fasta priset

Avgifter

kr/år exkl. moms

Elsäkerhetsavgift – 400 V

9,50

Elsäkerhetsavgift - 10 kV

750

Nätövervakningsavgift - 400 V

3

Nätövervakningsavgift - 10 kV

600

Elberedskapsavgift - 400 V

45

Elberedskapsavgift - 10 KV

2 447

 

Anvisat elhandelsföretag

Om du inte väljer elleverantör för elenergileveransen är vi, enligt de allmänna avtalsvillkoren, skyldiga att anvisa dig en elleverantör. Anvisningsleverantör i Söderhamn är Söderhamn Nära Elhandel.

Vår el kommer alltid från 100 procent förnybara energikällor. När du väljer el från oss bidrar du aktivt till en grönare värld. Lokalt slutar vi aldrig jobba för utvecklingen av Söderhamn och regionen, tillsammans ger vi energi till Söderhamn.

Tänk på att det bästa för dig är alltid att teckna ett vanligt elavtal med valfritt elhandelsföretag.

Till toppen