Ursprungsmärkning

Elen vi säljer är producerad av energikällor som vatten, sol, vind och biobränsle. Att enbart erbjuda förnybar el är en självklarhet för oss och ett av våra många bidrag till att skapa en bättre miljö och en hållbarare framtid.

100 % förnybar el från Söderhamn Nära Elhandel

Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2020 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,000 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Vad är residualmix?

Om du inte gjort ett miljöval får du el från något som kallas Nordisk residualmix. Det är den elproduktion som "blir över" när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva miljöval. Andelen kärnkraft och fossilbaserad elproduktion är högre och därmed även utsläppen. Nordisk residualmix beräknas årligen av Energimarknadsinspektionen och är samma för alla elhandlare i Sverige.

Ursprungsgarantier

Vi som elhandelsföretag köper så kallade ursprungsgarantier av elproducenter för att kunna intyga för våra kunder att elen vi säljer kommer från förnybar elproduktion. Ursprungsmärkningen och ursprungsgarantierna granskas av våra revisorer en gång per år. Du kan läsa revisorernas intyg om vår ursprungsmärkta el här. Pdf, 831.6 kB.

Till toppen