Ändra i ditt abonnemang

Vill du byta eller uppgradera ditt abonnemang går du in under den rubrik som gäller för just ditt ärende.
Vill du säga upp ett abonnemang gör du det under rubriken "Uppsägning av avtal".
Våra bredbandslösningar har endast en månads uppsägningstid och ingen bindningstid.
I samband med flytt ska du anmäla det till oss och avsluta ditt abonnemang.

Till toppen