Ändra i ditt abonnemang

Vill du byta eller uppgradera ditt abonnemang går du in under den rubrik som gäller för just ditt ärende.
Vill du säga upp ett abonnemang gör du det under rubriken "Uppsägning av avtal".
ADSL har 12 månaders bindningstid och en månads uppsägningstid. Övriga bredbandslösningar har endast en månads uppsägningstid och ingen bidndningstid.
I samband med flytt ska du anmäla det till oss och avsluta ditt abonnemang.

Byte och uppgradering av LAN

Byte och uppgradering av internet via kabel-TV

Byte och uppgradering av ADSL

Uppsägning av avtal

Till toppen