Kustvägen 2020

Projektets status:

2020-10-16: Vi håller på att slutföra installationerna på projekt Kustvägen. Tyvärr har vi fortfarande inte fått den tekniska utrustningen till vår station, vi är lovad leverans i mitten av november.
Vårt mål är ändå att hela projektet ska vara klart sista november.

2020-09-29: Vi kommer inom kort att börja boka tider för fiberinstallationer i ert område. Därefter återstår en hel del arbete för oss innan ni har en fungerade anslutning. När allt är klart återkommer vi med mer information.

Som kund kan du utgå ifrån att våra tekniker som besöker er är friska och inte har några symptom på Covid-19. De håller ett passande avstånd och vi utgår ifrån att våra kunder tar sitt ansvar och håller samma distans.

2020-09-17: Kundfiberblåsning är påbörjad, schaktning fortsätter på vissa delar.
Arbete med kopplingsskåp är påbörjad. Kund ska gräva in dukten till fasaden om det inte är gjort.

2020-06-17: Schaktning fortsätter till och med V.27, därefter tar entreprenören semester V.28-30. Vi startar upp igen V.31 och då kommer vi även starta schakten från Sandarne-hållet.

2020-05-19: Vecka 22 påbörjar vi schaktning i området, vi kommer att börja på Fröjarblick för att sedan flytta till Lugnet. Inom några veckor kommer vi även att påbörja schaktning från Sandarne-hållet.

2020-04-30: Vi påbörjar arbetet med stamkablar 4/5 och vi kommer inom kort att påbörja schaktning.

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Kustvägen, Köviken, Ullbacka, Norrbacka, Persbacka, Vadtorp, Vad, Sjövik, Sjötorp, Åsbacka,
Gamla Långrörsvägen, Trångstavägen, Bjälkgropsvägen, Breidablickvägen, Dillesvägen,
Medbringarvägen, Lugnet

Till toppen