Kinstaåsen 2020

Projektets status:

2020-12-07: 2020-12-07:
Arbetet med inkoppling av fiber i fasadboxarna (utomhus) kommer nu att påbörjas.
Vi kommer inte att boka några tider för detta arbete, utan det kommer att ske löpande.
Gäller alla adresser utom Kinsta 259 till Kinsta 331 då dessa inte är färdiggrävda ännu.

2020-11-13: Samförläggningen med Ellevio mellan adresserna Kinsta 259 och Kinsta 331 är nu påbörjad.

2020-11-03: Korset, Vreten-Valhalla & Myskje.
Här pågår koppling i skåp samt installation i fastigheter. Beräknat färdigdatum för dessa områden 11/12.
När det gäller schaktningen mellan adresserna Kinsta 259 och Kinsta 331 väntar vi fortfarande på ett startdatum från Ellevio.

2020-09-17: Schaktning av kanalisation klar i Vreten, Brattberg och Valhalla. Stamkablar blåsta på dessa områden. Fiberkabel till fastigheter börjar blåsas under vecka 38. Schaktning av kanalisation på Kinstaåsen pågår.

2020-06-17: Tillståndet från Trafikverket är klart! Vi påbörjar schaktning V.26.
Vi kommer att börja gräva på Skomakarevägen mot Vreten och vidare mot Marmaverken.

2020-04-30: Vi väntar på tillstånd från Trafikverket. Första sträckan efter hönsfarmen kommer att samförläggas med Vattenfall och börjar i augusti.

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Till toppen