Gammelsågen 2020

Projektets status:

2020-12-07: Arbetet med inkoppling av fiber i fasadboxarna (utomhus) kommer nu att påbörjas.
Vi kommer inte att boka några tider för detta arbete, utan det kommer att ske löpande.

2020-11-03: Schaktning och kabelblåsning är klart.
Fiberarbeten i kopplingsskåp samt installation i fastigheter pågår

2020-08-06: Tillstånd från Trafikverket klart. Schaktning efter TRV-väg pågår från Östanbo i riktning mot Gammelsågen.

2020-04-30: Väntar på tillstånd från Trafikverket. Projektet börjar efter FTH Sörljusne.

På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus kommer Söderhamn Nära att behöva göra omprioriteringar vad gäller utbyggnaden av bredband. Det går därför inte i dagsläget att ge klara besked angående installationer hos enskilda fastighetsägare.
För att hålla dig uppdaterad om bredbandsprojekten och hur du eventuellt berörs, ber vi dig att i första hand följa utvecklingen här på vår hemsida.

Till toppen