Söderala 2019 - etapp 2

Projektets status:
Schaktning avslutad efter Sockenvägen.
Villainstallationer och fibersvetsning pågår.

Hedbackavägen 4, Heden, Kinsta 201-233, Lund, Skale, Sockenvägen, Stallvägen, Stapelvägen, Sunnanhed, Tvärvägen

Till toppen