Stråtjära 2021

Projektets status:

15 september: Schaktningen är nu klar för hela projektet, viss återställning kommer att ske efter besiktning.
Färdigställande av anslutningar pågår just nu.

26 augusti: Schaktning är nu klar för hela projektet, viss återställning kommer att ske efter besiktning.
Alla installationer är färdiga och vi håller på med stamnätet. Fördigställande av anslutningar kommer att ske i september.

7 juli: Schaktning längs med väg 588 & 589 samt i Stråtjära är klar. Schaktarbetet fortsätter nu i Skogs-Bodarna.

Sörens El kommer kontakta dig och boka tid för installation av modemet. Vi återkommer med information när din anslutning är klar.


26 maj påbörjar vår entreprenör - Söderhamns LBC - grävning i ert område.

Om du inte satt ut skylten som anger var vi ska lämna fiberslang, är det dags att göra det nu.

Till toppen