Östansjö 2021

Projektets status:

20 oktober:
Schaktning och kabelblåsning pågår just nu.
När detta är färdigt påbörjas arbete med stamnätet.

26 augusti:
Alla installationer är klara eller bokade.
Schakt påbörjas 30 augusti.

Till toppen