Kungsgatan helt avstängd

Från och med torsdag 19 maj klockan 07.00 till och med fredag 8 juli klockan 16.00 kommer korsningen Kungsgatan och Skolhusgatan att vara helt avstängd på grund av omfattande markarbeten. All trafik måste under byggperioden ta alternativa vägar genom centrum. Det kommer att finnas skyltar som dirigerar trafiken förbi arbetsområdet.

Anledningen till att Kungsgatan och Skolhusgatan stängs av är att Söderhamn Nära anlägger nya ledningar för fjärrvärme, vatten, el och bredband i samband med kommunens stora centrumprojekt.

Till toppen