Och solcellsproduktionen bara ökar och ökar...

Mellan januari och september i år har solcellerna som finns i vårt elnät levererat ut totalt 171 318 kWh.

Motsvarande siffror under 2020 var 126 440 kWh och 2019 var det 48 924 kWh.

Då är energin som kunden själv gjort av med inte medräknad.

Till toppen