Låt din fallfrukt bli till biogas

Separat insamling av fallfrukt är ett sätt att ta tillvara avfall som en resurs vid produktion av biogas och biogödsel.

På Långtå står nu en container placerad intill riscontainern där du kan lägga din överblivna fallfrukt.

Har du ett kärl hemma för trädgårdsavfall eller matavfall?
Då ber vi dig att inte fylla upp hela kärlet med fallfrukt, utan i stället dela upp det på flera tömningar. Risken är annars att kärlet går sönder och att det blir för tungt att förflytta kärlet för den som hämtar.

Eller så tar du helt enkelt med dig fallfrukten vid ditt nästa besök på Långtå och slänger den direkt i containern.

Till toppen