Se över din pumpstation inför vintern

Villapumpstationerna (LTA-pumpstationer) är byggda för året runt-bruk, förutsatt att installationen är gjord enligt monteringsanvisningen. Det betyder att alla ledningar ligger på frostfritt djup eller är frostskyddade.

Söderhamn Nära är ansvarig över att huvudledningsnätet är frostskyddat medan installationen på
tomtmark är fastighetsägarens ansvar.

Vi rekommenderar att anläggningen är påslagen även om fastigheten inte nyttjas. Anledningen är att ovidkommande vatten, ett inläckage, kan komma in i pumpstationen. Då måste
pumpen vara spänningssatt för att inte avloppet ska ”rinna över kanten”. Detsamma gäller
för läckande kranar. En droppe då och då blir stora mängder med tiden.

Här följer en checklista för den som vill ”stänga av” sitt system under längre
tid och som har en anläggning som riskerar att frysa under den perioden.

* Spola i kranen 5-10 minuter med vatten för att späda ut avloppsvattnet i tanken.

* Om värmen i fastigheten stängs av, se till att vattenmätare, toalettstolar, golvbrunnar är tömda eller frostskyddade med frostskyddsvätska (använd miljövänlig sort och inte ”bilglykol” som är giftigt).

* Låt spänningen till pumpen vara påslagen för att pumpa ut ev. inläckande vatten .

* Alternativt: Om det inte föreligger risk för inläckage, stäng av strömmen till pumpen.

Till toppen