Vi förstärker vårt elnät

För att stärka elnätet inför framtiden kommer vi under hösten att byta ut teknisk utrustning i våra mottagningsstationer.

Under tiden arbetet pågår innebär detta en förhöjd risk för kortare strömavbrott.

Till toppen