Söderhamn NÄRAs startsida Söderhamn NÄRA

Miljöråd

Ett reningsverk innebär stora kostnader för samhället. Det finns många sätt vi kan hjälpa till med för att få en bättre miljö. Det är viktigt att se sambandet mellan vad vi häller i avloppet och vad vi får tillbaka som förorenat slam eller förorenat vatten i våra vattendrag.
Reningen i våra reningsverk är effektiv mot sådant som kan orsaka sjukdom och övergödning. Men de klarar inte av saker som örontops, blöjor, mobiltelefoner, lacknafta, färgrester och avfettningsmedel.

Här följer exempel på råd och tips för att undvika onödig miljöpåverkan:

Sophink i badrummet

För att undvika att skräp spolas ned i toaletten, såsom tops, bomullstussar, bindor och tamponger, ställ en sophink i badrummet.

Välj miljömärkta produkter

Använd endast miljömärkta rengöringsmedel, tvättmedel, tvål och diskmedel. Då minskar du på ett enkelt sätt mängden miljöfarliga ämnen som hamnar i vattnet.

Dosering vid tvätt och disk

Överdosera inte tvätt- och diskmedel. I Söderhamns kommun varierar hårdheten beroende på var du bor. Använd tabellen i länken för att se vilken hårdhet vattnet har där du bor: Hårdhetöppnas i nytt fönster Följ sedan den lägsta dosen som rekommenderas på tvättmedelspaketen.

Städa miljövänligt

För att du skall kunna städa effektivt räcker det med diskmedel, såpa, ättiksprit, citron- och vinsyra i städskåpet. Använd "mirakeltrasor" - de gör rent med hjälp av statisk elektricitet.

Tvätta bilen

Att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten är inte tillåtet enligt miljöbalken. Tvättvattnet innehåller föroreningar som sitter på bilen, t ex tungmetaller och oljerester, men också kemikalier från det bilvårdsmedel du använder. Det förorenade tvättvattnet åker sedan via dagvattenledningar helt orenat ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter skadas och våra bad- och fiskevatten förorenas. Tvätta därför bilen i en gör-det-själv-hall eller tvättautomat där tvättvattnet renas.

Läkemedel

Överblivna läkemedel skall lämnas tillbaka till apoteket. Häll inte ut dem i avloppet då de kan innehålla miljöfarliga ämnen som inte renas bort i avloppsreningsverken.

Fett

Häll inte matolja och fett i avloppet. Oljan och fettet stelnar i rören och kan orsaka avloppsstopp. Torka istället ur stekpannor och kastruller med hushållspapper och släng det i soporna. Häll tillbaka den använda oljan i flaskan och lämna till miljöstationen på Långtås återvinningscentral.

Kemikalierester

Häll inte ut färgrester, lacknafta och andra starka kemikalier i avloppet. De är miljöfarliga och behöver hanteras på rätt sätt för att inte skada naturen. Lämna dem till miljöstationen på Långtås återvinningscentral. Papper och bomullstussar med kemikalierester skall slängas i soporna.

Översvämning

Råd och anvisningar vid källaröversvämningarPDF

Mitt vatten är ditt vatten

Läs mer om hur Sveriges kommuner jobbar för rent vatten:
Mitt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter:

Gunnar Schön
0270-75 382
E-pst: gunnar.schon
@soderhamnnara.se

Sidansvarig: Eva Hedblom
Uppdaterad: 2015-05-29
Tipsa en kompis
Söderhamn NÄRA AB  Box 94   826 22 Söderhamn   Tel 0270-766 00   info@soderhamnnara.se