Informationsplats för nyanlända

informationsoderhamn.se ska förenkla vardagen för nyanlända i Söderhamn. Det är en Sverigeunik informationsplats som vänder sig till nyanlända och till dem som möter nyanlända i Söderhamns kommun. Här hittar du information om Söderhamn på sex olika språk: svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinska.

Förutom information om olika kommunala verksamheter och viktiga kartor kan man också få svar på de vanligaste frågorna som rör Söderhamn Nära.

En dator för besökare står uppställd i Söderhamn Näras reception och på den är informationsoderhamn.se upplagd som startsida.

Välkommen in!

Till toppen