Vi höjer inga priser 2017

Det innebär att alla Söderhamn Näras kunder får oförändrade taxor för:
• fjärrvärme • elnät • vatten • renhållning • bredband

Vi är glada och stolta över att kunna behålla våra låga priser från förra året. Trots att vi inte höjer några taxor kommer vi att hålla ett fortsatt högt tempo i utbyggnad, underhåll och utveckling av våra tjänster.
Det ska vi göra med fortsatt engagemang och våra kunders bästa i fokus!

Till toppen