Så här lagar vi en vattenläcka

Ett återkommande arbete för Söderhamn Nära är att laga vattenläckor. En vattenläcka på ledningsnätet kan uppstå av en rad orsaker och en vanlig orsak är sättningar i marken vilket resulterar i att ledningarna, som är gjorda av gjutjärn, spricker. När det sker är det bråttom att laga vattenläckan, ett arbete som oftast tar några timmar från det att vi har satt spaden i marken. Större läckor kan naturligtvis ta längre tid att åtgärda. Vid större vattenläckor och i samband med planerade reparationsarbeten på ledningsnätet ställer vi även ut vattentankar med färskvatten. Boende som berörs av planerade avbrott blir dessutom alltid aviserade om när vi ska göra reparationsarbetet och hur länge det beräknas pågå. Information om planerade och oplanerade avbrott läggs dessutom alltid ut på vår hemsida.

Ett typiskt arbete med att åtgärda en vattenläcka kan se ut som följande exempel:
I augusti hade vi en vattenläcka på Åsbergsvägen. Läckan var inte akut vid tillfället, men det kunde snabbt ändras, med ett större läckage som följd. Istället för att vänta beslöt vi att åtgärda läckan som ett planerat arbete. Vi skickade ut aviseringar till alla villahushåll på Åsbergsvägen där vi förklarade vad som hänt, vad vi kommer att göra, när vi ska göra det och annan väsentlig information. Arbetet med att reparera läckan startade klockan åtta på morgonen och hela arbetet var klart före lunch.

Söderhamn Näras rörnätstekniker Lars-Göran Jonsson och Robert Blom reparerade läckan på Åsbergsvägen.

Till toppen