Vi syns överallt

Fiberutbyggnaden i Söderhamn med ytterområden fortsätter även under 2018 med oförminskad kraft. Under året kommer fiber att anläggas i delar av Klossdammen, Björnängeområdet, Borg, Svartvik, Norraladalen, Ljusne och Bergvik.

Men redan nu har våra idoga medarbetare på bredbandsavdelningen varit ute och satt upp banderoller så att ni kan se var vi drar fram under året.

Vill ni läsa mer om utbyggnaden och se kartor över de områden där vi gräver eller planerar att gräva? Klicka här!

Till toppen